Trường Đại học Hoa Sen có tân Hiệu trưởng

12/07/2018 07:26 Phương Linh
(GDVN) - Phó Giáo sư Trần Đan Thư, nguyên Trưởng khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên vừa được công nhận là Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen.

Ngày 10/7, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – bà Nguyễn Thị Thu vừa ký quyết định 2872/QĐ-UBND về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Theo đó, từ đề nghị của Hội đồng quản trị của Trường Đại học Hoa Sen, Phó Giáo sư Trần Đan Thư đã được lãnh đạo thành phố công nhận là Hiệu trưởng của trường này.

Phó Giáo sư Trần Đan Thư - tân Hiệu trưởng của Trường Đại học Hoa Sen (ảnh: HSU)

Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Trần Đan Thư đã được quy định tại Điều lệ của Trường Đại học, ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Giáo sư Trần Đan Thư sinh năm 1966, tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh năm 1988, nhận bằng Thạc sĩ năm 1995 và có bằng Tiến sĩ năm 2001.

Ông Trần Đan Thư được phong là Phó Giáo sư vào năm 2007, và giữ nhiệm vụ Trưởng khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh từ đó tới nay.

Trước Phó Giáo sư Trần Đan Thư, Phó Giáo sư Lưu Tiến Hiệp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen trong nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Phương Linh