Hà Nội tạm thời chưa thu học phí bậc mầm non, phổ thông công lập năm học mới

31/08/2022 09:01
Thiên Nhi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-  Các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023 để chờ quyết định của thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc hướng dẫn tạm thời chưa thực hiện thu học phí năm học 2022-2023.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023 tại kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh minh họa: Trần Lý

Ảnh minh họa: Trần Lý

Trong thời gian chờ Hội đồng nhân dân thành phố ban hành nghị quyết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc theo phân cấp quản lý, các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc Sở (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao) tạm thời chưa thực hiện thu học phí cho đến khi có hướng dẫn mới.

Dự kiến, kỳ họp thứ 9, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI sẽ diễn ra vào ngày 12/9 để xem xét, thảo luận, quyết định một số nội dung trong đó có Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023; Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2022-2023.

Thiên Nhi