Hạn chót nộp hồ sơ thi tuyển Phó hiệu trưởng THPT Đầm Hồng, Tuyên Quang

04/08/2022 06:23
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 4/8/2022, sẽ hết hạn nộp hồ sơ đối với thí sinh dự tuyển chức danh Phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đầm Hồng (Chiêm Hóa, Tuyên Quang).

Theo thông báo của Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển chức danh Phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông Đầm Hồng (Chiêm Hóa, Tuyên Quang) đến ngày 4/8 là hạn chót.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên Quang (số 314, đường Tân Trào, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang;số điện thoại liên hệ 02073.813.687).

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang có văn bản thông báo Kế hoạch tổ chức thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng trương trung học phổ thông Đầm Hồng, Tuyên Quang.

Theo đó, đối tượng tham gia dự tuyển có thể là viên chức có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch chức danh Phó Hiệu trưởng, đang công tác tại Trường Trung học phổ thông Đầm Hồng.

Trường trung học phổ thông Đầm Hồng (Ảnh: FB Nhà trường)

Trường trung học phổ thông Đầm Hồng (Ảnh: FB Nhà trường)

Đối với nhân sự từ nơi khác thuộc sự quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo là cán bộ, công chức, viên chức các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có trong quy hoạch chức danh tuyển chọn và tương đương.

Với đối tượng dự tuyển khác là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và trong quy hoạch của các chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn, được quyền đăng ký dự tuyển.

Tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển

Người tham gia dự tuyển phải bảo đảm có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

Tiêu chuẩn chung của cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định và tiêu chuẩn của phó hiệu trưởng trường trung học quy định tại Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Có hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định, xác nhận.

- Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 17, Điều 1; khoản 8, Điều 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019 và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

- Đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Mạnh Đoàn