Hiệp hội sắp tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở”

15/03/2018 06:50
Thùy Linh
(GDVN) - Tháng 5 tới, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế".

Ngày 4/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Theo đó, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết là:

(1) đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục và đào tạo;

(2) chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

Tuy nhiên cho tới nay, mặc dù đã 4 năm trôi qua nhưng chúng ta vẫn chưa có bất kỳ định nghĩa chính thức nào về hệ thống giáo dục mở. 

Tháng 5 tới, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế". (Ảnh minh họa: Nguồn từ Đại học Cảnh sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)
Tháng 5 tới, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh tự chủ giáo dục và hội nhập quốc tế". (Ảnh minh họa: Nguồn từ Đại học Cảnh sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

Nhận thấy, đến nay, khái niệm này vẫn được hiểu khá cảm tính, do đó xuất hiện các quan niệm khác nhau khi giải thích về nó nên tháng 12 năm 2017, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã gửi Thông báo số 1 tới các cơ sở giáo dục thông báo dự kiến kế hoạch chuẩn bị Hội thảo về Hệ thống giáo dục mở.

Nhằm đề xuất những kiến nghị khách quan và toàn diện hơn cho Chính phủ xung quanh chủ đề trên để góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 29-NQ/TW, thúc đẩy giáo dục Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế. 

Theo chương trình hoạt động năm 2018 của Hiệp hội, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam sẽ phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Hệ thống giáo dục mở trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế” vào đầu tháng 5 năm 2018 tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. (dự kiến tổ chức vào ngày 10/5/2018). 

Hiệp hội sắp tổ chức hội thảo “Hệ thống giáo dục mở” ảnh 2Sắp có Hội thảo Hệ thống giáo dục mở - Tự chủ giáo dục - Hội nhập quốc tế

Tham dự hội thảo dự kiến có đại biểu từ các cơ quan Đảng, Nhà nước; đại diện Hiệp hội Các trường đại học và cao đẳng Việt Nam và các đơn vị đồng chủ trì; các sở Giáo dục và Đào tạo; các trường đại học, cao đẳng...

Theo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, hội thảo là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về giáo dục mở, một trong những vấn đề quan trọng của giáo dục nước nhà, chuẩn bị cho hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế.

Nhằm mục tiêu kêu gọi và tạo điều kiện cho các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả thống nhất quan điểm về Hệ thống giáo dục mở cũng như các mô hình, công nghệ, hay các chuẩn mực về giáo dục trên thế giới hiện nay và xu hướng trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Đồng thời, hội thảo cũng nhằm tạo dựng mạng lưới nghiên cứu giữa các giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, các học giả cùng trao đổi, hợp tác nghiên cứu các vấn đề của hệ thống giáo dục mở để thích ứng với thời đại toàn cầu hóa hiện nay, góp phần đưa Nghị quyết 29 sớm đi vào cuộc sống.

Từ mục tiêu này, các bài tham luận cho hội thảo tập trung vào những vấn đề sau: 

- Vai trò, đặc trưng và các thuộc tính của hệ thống giáo dục mở;

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về nền giáo dục mở;

- Quan hệ giữa giáo dục mở và vấn đề tự chủ giáo dục;

- Công nghệ thông tin và việc mở rộng cơ hội giáo dục;

- Giáo dục mở và vấn đề xây dựng xã hội học tập;

- Xây dựng hệ thống học liệu mở;

- Công nghệ mới và giáo dục mở;

- Toàn cầu hóa và sự thích ứng của giáo dục;

- Định hướng phát triển của các đại học mở;

- Cơ cấu hệ thống giáo dục mở cho giáo dục Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 29;

- Hệ thống các cơ sở giáo dục của Việt Nam để bảo đảm định hướng mở .
- ...........

Đại biểu đăng kí tham dự và viết báo cáo Hội thảo theo cách sau: 

a/ Đăng ký tham dự hội thảo

Kể từ sau Thông báo số 1 Ban tổ chức hội thảo đã nhận được trên 60 tóm tắt báo cáo tham luận, trong đó có 10 báo cáo toàn văn.

Để nội dung hội thảo thêm phong phú, sau khi nhận được Thông báo số 2 này đề nghị các tổ chức và cá nhân tiếp tục gửi báo cáo cho Ban tổ chức, đồng thời đăng ký đại biểu chính thức tham dự Hội thảo theo mẫu sau:  

TT

TÊN ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐỊA CHỈ NHẬN THƯ MỜI

ĐT/ EMAIL

Và gửi về Hiệp hội trước ngày 15/4/2018 theo địa chỉ:
Email: hiephoidhcdvn@gmail.com

Điện thoại văn phòng: (024)37957159; Tiến sĩ Lê Viết Khuyến: 0913016368

Ban Tổ chức hội thảo, sau khi nhận được Phiếu đăng ký, sẽ gửi Giấy mời tham gia hội thảo theo chuyển phát nhanh và qua thư điện tử tới Quý đại biểu. 

b/ Đăng ký gửi báo cáo tham luận:

- Gửi báo cáo toàn văn: hạn chót vào ngày 15/4/2018

- Quy cách báo cáo: tối đa 12 trang A4, font Times New Roman (unicode), font size 14, top margin 3cm, bottom margin 2,5cm, left margin 3cm, right margin 2,5cm, kèm file (đĩa mềm hoặc gửi qua email). 

Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15, dưới tiêu đề xin ghi rõ họ và tên tácgiả, học hàm, học vị, đơn vị, thông tin liên hệ (E-mail, số di động). 

Để Hội thảo thành công tốt đẹp, Ban tổ chức rất mong được đón tiếp đông đảo đại biểu và sớm nhận được báo cáo tham luận từ các đại biểu.

Thùy Linh