Hiệp hội thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo về chất lượng GDĐH

19/08/2022 09:24
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia này. 

Ngày 18/8, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phát đi thông báo số 2 về việc tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới”.

Thông báo này Hiệp hội gửi tới lãnh đạo đại học quốc gia, đại học vùng, trường đại học, học viện, viện nghiên cứu, trường cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo Chương trình hoạt động năm 2022 của Hiệp hội, hưởng ứng Hội nghị thế giới lần thứ ba về giáo dục đại học do UNESCO tổ chức tại Barcelona (18-22/5/2022), Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới”.

Ảnh minh hoạ: VNU ảnh 1

Ảnh minh hoạ: VNU

Nội dung Hội thảo:

Các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau:

Định hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế trong việc nâng cao chất lượng giáo dục đại học;

Nhận dạng các rào cản trong phát huy quyền tự chủ đại học để nâng cao chất lượng giáo dục đại học;

Nâng cao năng lực của các hệ thống bảo đảm chất lượng bên trong các cơ sở giáo dục đại học và bên trong các tổ chức kiểm định chất lượng;

Triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học;

Hợp tác đại học - doanh nghiệp: Thực trạng, vấn đề và giải pháp;

Xây dựng hệ sinh thái giáo dục đại học mở, số, linh hoạt và liên thông;

Xây dựng đội ngũ giảng viên và trọng dụng nhân tài trong giáo dục đại học;

Các vấn đề liên quan.

Dự kiến, đại biểu tham dự gồm:

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Vụ, Cục chức năng;

Đại diện Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

Đại biểu của các trường đại học, cao đẳng, học viện;

Các Sở Giáo dục và Đào tạo;

Các cơ quan nghiên cứu giáo dục;

Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên của các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu, các học viện và các đối tượng có quan tâm.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

Thời gian: Thứ sáu, ngày 07/10/2022 (bằng hình thức trực tiếp)

Địa điểm: Hội trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đăng kí tham dự Hội thảo: Kính đề nghị các đơn vị đăng ký đại biểu tham dự hội thảo trước ngày 18/9/2022 tại đường link sau: https://bit.ly/HOITHAOHUE0710

Viết báo cáo hội thảo:

Gửi báo cáo toàn văn về Email:hiephoidhcdvn@gmail.com

Hạn chót gửi báo cáo vào ngày: 07/9/2022

Quy cách báo cáo:

Tối đa 12 trang A4; font Times New Roman (unicode), cỡ chữ 14, lề trên 3.7cm, lề dưới 3cm, lề trái 3cm, lề phải 3cm; giãn dòng 1.15.


Giáo dục đại học nếu chỉ khám mà không chữa, khó tạo nên chất lượng thật

Tiêu đề của báo cáo chữ in đậm, cỡ chữ 15.

Dưới tiêu đề ghi rõ thông tin tác giả: Học hàm, học vị - Họ tên – Đơn vị công tác –Địa chỉ liên hệ - Email – Số di động.

Kỷ yếu hội thảo có chỉ số ISBN.

Yêu cầu bài báo cáo có đầy đủ các nội dung sau:

Phần tóm tắt (Abstract): bằng tiếng Việttiếng Anh, không quá 6 dòng.

Phần từ khoá (Keywords): sử dụng 3-6 từ khoá.

Nội dung báo cáo cần đánh số thứ tự các phần mở đầu, nội dung, kết luận, các mục và tiểu mục.

Các từ tiếng nước ngoài để nguyên dạng, không phiên âm sang tiếng Việt.

Danh mục Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, không trích dẫn quá 10 tài liệu và được ghi theo trình tự: số thứ tự, tên tác giả, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang…

Địa chỉ liên hệ: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam

Tầng 10, Cung Trí thức thành phố, Số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 3795 7159 (Văn phòng Hiệp hội), 093 238 1998 (Bà Võ Việt Dung – Phó Chánh Văn phòng), 0913 934 663 (Ông Nguyễn Đình Hảo – Phó Chủ tịch).

Linh Hương