Hòa Bình: Lấy ý kiến cho dự thảo chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT

14/04/2022 10:29
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình mới ban hành văn bản số 914 lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Theo nội dung văn bản, thực hiện Công văn số 1358/BGDĐT-GDTX ngày 08/4/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thay thế Quyết định số 50/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/11/2006 ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông).

Hòa Bình: Lấy ý kiến cho dự thảo chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT ảnh 1

Ảnh minh họa (nguồn: Tạp chí Tuyên Giáo)

Để việc ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông phù hợp với đối tượng người học và yêu cầu thực tiễn dạy học tại địa phương, đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trung tâm Giáo dục thường xuyên góp ý đối với dự thảo Thông tư ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Cụ thể, đối với những vấn đề chung về chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông: Thảo luận và thống nhất cho ý kiến về mục tiêu Chương trình và yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực chung; Thời lượng môn học, thời gian tổ chức dạy học; Các điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông

Đối với chương trình các môn học: Tập trung thảo luận về mục tiêu cụ thể, nội dung yêu cầu cần đạt cụ thể của từng lớp, phương pháp giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học viên.

Ngày 13/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình cũng ban hành văn bản kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 và ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 đối với Giáo dục thường xuyên.

Xem toàn bộ dự thảo Thông tư ban hành Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông, TẠI ĐÂY.

Mạnh Đoàn