Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5)

16/05/2012 07:10
Hà Anh
(GDVN) - Mặc dù được phong làm nữ hoàng trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc, nhưng Kim Yuna vẫn rất hồn nhiên và nhí nhánh như những thiếu nữ khác ở xứ Hàn. (Xem kỳ 1) (Xem kỳ 2) (Xem kỳ 3) (Xem kỳ 4)
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 1
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 2
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 3
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 4
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 5
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 6
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 7
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 8
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 9
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 10
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 11
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 12
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 13
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 14
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 15
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 16
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 17
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 18
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 19
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 20
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 21
Nét hồn nhiên, ngây thơ của 'nữ hoàng sân băng' xứ Hàn (Phần 5) ảnh 22
Hà Anh