Nhân sự tham gia đoàn công tác vào trường Tôn Đức Thắng cần đảm bảo khách quan

16/10/2020 06:53
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hoàn thiện bộ máy trước tiên đối với Trường Đại học Tôn Đức Thắng chính là phải thành lập Hội đồng trường.

Qua thông tin trên các phương tiện truyền thông được biết Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập Đoàn công tác do một đồng chí Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn với sự tham gia của đại diện các cơ quan liên quan để rà soát, xem xét việc thực hiện các quy định của Luật Giáo dục đại học về thành lập Hội đồng trường và kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trên cơ sở đó, có kết luận và hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Nắm bắt được thông tin đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam liên hệ với lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và được biết hiện nay Bộ đang đề nghị các đơn vị cử người tham dự.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (ảnh: tdtu.edu.vn)

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (ảnh: tdtu.edu.vn)

Trước thông tin này, lãnh đạo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam hoan nghênh sự chỉ đạo sát sao của Văn phòng Chính phủ mà trực tiếp và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Tuy nhiên, Hiệp hội cho rằng: “Để đoàn công tác làm việc khách quan thì không nên có những người trong cuộc tham gia vào đoàn này”.

Khi vào làm việc thì theo Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, đoàn công tác cần đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được từ quy mô, cách thức quản trị nhà trường, chất lượng đào tạo cũng như những khó khăn, vướng mắc của trường Đại học Tôn Đức Thắng trên cơ sở thực hiện Quyết định 158/QĐ-TTg - về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017 và đề án đã được phê duyệt.

Ngoài ra để hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý thì Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng cho rằng: “Hoàn thiện bộ máy trước tiên đối với Trường Đại học Tôn Đức Thắng chính là thành lập Hội đồng trường. Để đảm bảo và tạo điều kiện cho trường tiếp tục phát triển thì việc thành lập Hội đồng trường phải theo đúng tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW, Luật giáo dục đại học 2018 và Nghị định 99”.

Trước đó, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có công văn gửi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị xem xét trình cấp có thẩm quyền phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ngày 27/11/2014 Trường Đại học Tôn Đức Thắng có Tờ trình số 1653/2014/TĐT-TT trình Thủ tướng Chính phủ đăng ký được vận dụng thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2 kèm theo đề án tự chủ.

Ngày 10/12/2014 Văn phòng Chính phủ có Công văn số 9898/VPCP-KGVX gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Tài chính; Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề nghị có ý kiến về nội dung đăng ký được vận dụng thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2 của Trường Đại học Tôn Đức Thắng để Văn phòng tổng hợp, trình Thủ tướng.

Ngày 14/01/2015 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có Công văn số 49/TLĐ gửi Văn phòng Chính phủ, khẳng định:

+ Trường Đại học Tôn Đức Thắng trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam từ năm 2008; là trường đại học công lập không nhận ngân sách nhà nước, được vận dụng cơ chế tự chủ tài chính, tự quyết định mức thu học phí và vận dụng một số cơ chế quản lý đặc thù. Thời gian qua, phát huy cơ chế tự chủ, Trường đã xây dựng được một mô hình phát triển đại học khá thành công, được xã hội ghi nhận.

+ Ngày 27/11/2014 Trường Đại học Tôn Đức Thắng có tờ trình số 1653/2014/TLĐ-TT gửi Thủ tướng Chính phủ, đăng ký được vận dụng thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thống nhất với các nội dung kiến nghị tại Tờ trình số 1653/2014/TĐT/TT gửi Thủ tướng Chính phủ; kính đề nghị Văn phòng Chính phủ xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để Trường Đại học Tôn Đức Thắng được vận dụng thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2.

Bản chụp Công văn số 49/TLĐ ngày 14/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Bản chụp Công văn số 49/TLĐ ngày 14/01/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Ngày 29/01/2015, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 158/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Tôn Đức Thắng giai đoạn 2015-2017.

Đây là hành lang pháp lý rất quan trọng để Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục phát triển theo chủ trương, chính sách và pháp luật về tự chủ đại học mà Đảng và Nhà nước đã đề ra (Nghị quyết 29-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW, Nghị quyết 14/2005/NQ-CP, Luật 34/2018/QH14, Nghị định 99/2020/NĐ-CP...). Toàn văn Quyết định số 158/QĐ-TTg mời quý bạn đọc theo dõi phía dưới:

Thùy Linh