Nhiều hồ sơ cấp phép thành lập trường mầm non ở quận Tân Bình có thiếu sót

29/11/2019 06:23
Phương Linh
(GDVN) - Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh kết luận, rất nhiều hồ sơ cấp phép thành lập trường mầm non ở quận Tân Bình có thiếu sót.

Ngày 29/10/2019, Phó Chánh Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Kiến Quốc đã ký kết luận số 95/TB-TTTP-P1, về kết luận trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tân Bình trong việc chấp hành pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, việc cấp các loại giấy phép thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

Căn cứ vào kết luận này, trong phần cấp phép thành lập trường mầm non trên địa bàn quận, có 10/10 quyết định thành lập không nêu căn cứ Nghị định 46/2017/NĐ-CP Ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

Có 9/10 hồ sơ có biên nhận không phù hợp với thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/1/2011 của Bộ Nội vụ (không có mã hồ sơ, không liệt kê các loại văn bản, tài liệu có trong hồ sơ).

Trong đó, có Trường mầm non được thành lập, hoạt động tại địa điểm “Khu phức hợp Sài Gòn” là không phù hợp với chức năng quy hoạch Khu thương mại theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 443/QĐ-SXD-TĐDA ngày 24/12/2010, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Giám đốc Sở Xây Dựng ký.

Nhiều hồ sơ cấp phép thành lập trường mầm non ở quận Tân Bình có thiếu sót ảnh 1
Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: map.coccoc.com)

Cơ sở 2 của một trường mầm non được thành lập, hoạt động trên địa bàn phường 4 – quận Tân Bình (4 tầng, diện tích xây dựng hơn 600m2) được một trường đại học cho thuê lại mặt bằng, mà chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là vi phạm điểm d, điều 5, hợp đồng 773-HĐ/VPTU ngày 16/9/2013.

Trên thực tế, Ủy ban nhân dân quận không kiểm tra nguồn gốc nhà đất nêu trên, mà chỉ căn cứ vào hợp đồng thuê nhà có thời hạn 5 năm để giải quyết.

Việc thẩm định hồ sơ, thẩm định thực tế các điều kiện thành lập 9/10 trường mầm non của Ủy ban nhân dân quận là chưa chặt chẽ, chưa đảm bảo theo quy định tại điều 3, nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ.

Cụ thể: Phòng Quản lý Đô Thị tham mưu cho Ủy ban nhân dân quận có văn bản gửi các tổ chức, cá nhân xin phép thành lập, có ý kiến “vị trí nhà, đất có thể xem xét thành lập trường” là chưa phù hợp với chức năng của Phòng Quản lý Đô Thị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có văn bản thẩm định hồ sơ, nhưng chỉ liệt kê về pháp lý nhà đất, đề án thành lập trường, chuyên môn của đội ngũ giáo viên, mà không có đánh giá kết quả thẩm định hồ sơ, không có biên bản thẩm định thực tế về các điều kiện thành lập trường mầm non theo quy định.

Phòng Nội vụ có văn bản trình Ủy ban nhân dân quận xem xét, quyết định thành lập trường trên cơ sở xem xét, đồng ý với kết quả thẩm định của Phòng Giáo dục và Đào tạo, có kiểm tra thực tế, nhưng hồ sơ không thể hiện việc thẩm định thực tế, nội dung thẩm định chỉ mang tính chất chung chung, hình thức.

Trách nhiệm này thuộc về Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, các Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nội vụ, các cán bộ có liên quan.

Nguyên nhân là do hạn chế về mặt nghiệp vụ của cán bộ thụ lý.

Nên cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý phù hợp, có biện pháp khắc phục và xử lý khả thi, phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thực tế của quận, cần rà soát lại quy trình của quận về chức năng, nhiệm vụ của các Phòng nghiệp vụ liên quan.

Phương Linh