PGS Nguyễn Minh Tâm làm Phó Chủ tịch HĐ Hiệu trưởng các trường ĐH tại TPHCM

01/02/2023 09:49
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định bổ sung thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học.

Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định 207/QĐ-UBND, về bổ sung, thay đổi thành viên Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học)

Theo đó, xét đề nghị của giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ vào tờ trình của Sở Nội vụ thành phố, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ sung ông Nguyễn Minh Tâm – Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng.

Đồng thời, bổ sung thành viên của hội đồng này là lãnh đạo các Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Nội vụ, Sở Công thương, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: website ĐHQG TPHCM)

Phó Giáo sư Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: website ĐHQG TPHCM)

Ngoài ra, bổ sung thêm 7 cơ sở giáo dục đại học là thành viên của hội đồng này, gồm các Trường Đại học Bách Khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

Song song đó, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng ban hành quyết định phân công 6 hiệu trưởng các trường đại học làm chủ tịch hội đồng theo các khối ngành.

Cụ thể: Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành sức khỏe; Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Du lịch – Xã hội – Nhân văn; Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kỹ thuật – Công nghệ; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Kinh tế; Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Luật làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng khối ngành Chính trị - Pháp luật; Hiệu trưởng Trường Đại học học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng khối ngành sư phạm.

Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh do ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng các trường đại học, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố làm Phó Chủ tịch thường trực hội đồng.

Trước đây, thành viên của hội đồng này gồm 51 cơ sở giáo dục đại học nằm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhiệm vụ của hội đồng này là giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện một số nội dung về nâng cao chất lượng giáo dục đại học trên địa bàn thành phố, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thực hiện việc rà soát tổng thể, đánh giá nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của thành phố theo các mục tiêu đến năm 2025, 2030, 2045, nghiên cứu dự báo xu hướng của nền kinh tế thế giới và những tác động đến nhu cầu, nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực của thành phố.

Ngoài ra còn thực hiện việc tư vấn định hướng phát triển, cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù, giải quyết các vấn đề cấp bách của thành phố.

Việt Dũng