Ngày lễ Thống nhất non sông

Ngày lễ Thống nhất non sông
GDVN- Một dân tộc mạnh là một dân tộc luôn đề cao nhân nghĩa, biết khép lại chuyện thắng thua để hướng tới tương lai.