Sở Nội vụ bác đề xuất của Sở Giáo dục Thanh Hóa, 20 giáo viên trượt tuyển dụng

30/01/2021 06:15
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục Thanh Hóa áp dụng không đúng Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ, 20 giáo viên ở Thanh Hóa tiếp tục trượt tuyển dụng.

Sau nhiều tháng chờ đợi kết quả trúng tuyển bổ sung, các thí sinh trong diện trúng tuyển bổ sung trong kỳ thi viên chức làm giáo viên Trung học phổ thông công lập năm 2020 được Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa công bố ngày 03/07/2020 đã có kết quả bất ngờ.

Theo đó, ngày 19/1/2021, Sở Nội vụ Thanh Hóa đã có ý kiến cụ thể về việc trúng tuyển bổ sung của các giáo viên ở Thanh Hóa.

Theo trả lời của Sở Nội vụ Thanh Hóa, Sở này đã nhận được Công văn số 4498/SGDĐT-TCCB ngày 31/12/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận thí sinh trúng tuyển giáo viên Trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghiên cứu đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ quy định hiện hành của pháp luật và của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Sở Nội vụ tỉnh này đã không thống nhất về việc trúng tuyển đối với các giáo viên.

Trong văn bản số 134/SNV- CCVC ngày 19/1 của Sở Nội vụ Thanh Hóa cho thấy, kỳ xét tuyển viên chức giáo viên Trung học phổ thông công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2020 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển tại Quyết định số 4228/QĐ-UBND ngày 07/10/2020, số lượng thi sinh được phê duyệt trúng tuyển viên chức là 262 người.

Về đề nghị công nhận kết quả trúng tuyển bổ sung 20 thí sinh văn bản của Sở Nội vụ nêu rõ, theo nội dung văn bản số 4498/SGDĐT-TCCB nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa làm rõ được cơ sở pháp lý về nguyên tắc xác định người trúng tuyển trong việc tổ chức xét tuyển tiếp đối với các vị trí việc làm tuyển dụng không đủ chi tiêu so với số lượng được phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn bản của Sở Nội vụ Thanh Hóa. Ảnh: LC

Văn bản của Sở Nội vụ Thanh Hóa. Ảnh: LC

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã căn cứ Phương án số 1232/PA-SGDĐT ngày 07/5/2020: "... Trong cùng kỳ tuyển dụng, thí sinh được đưa vào Danh sách để xét trúng tuyển nhưng không trúng tuyển tại đơn vị đăng ký thì được sử dụng kết quả điểm xét tuyển để tiếp tục xét tuyển tại các đơn vị còn chỉ tiêu của môn cần tuyển (nếu có nguyện vọng)..” để xác định 20 thí sinh dự kiến trúng tuyển bổ sung.

Tuy nhiên, việc Sở Giáo dục và Đào tạo xác định 20 thí sinh dự kiến trúng tuyển bổ sung trên cơ sở thay đổi vị trí đăng ký dự tuyển ban đầu (từ vị trí việc làm của đơn vị này sang đơn vị khác) theo nội dung phương án 1232/PA-SGDĐT nêu trên là không đúng với quy định tại khoản 9 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quy chế tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Với những cơ sở đã nêu ra, Sở Nội vụ Thanh Hóa cho rằng không đủ cơ sở pháp lý để thống nhất kết quả trúng tuyển bổ sung đối với 20 thí sinh theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Như vậy sau nhiều tháng mòn mỏi chờ đợi (từ tháng 7/2020 – 1/2021), 20 giáo viên có trong danh sách dự kiến trúng tuyển tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa không được Sở Nội vụ chấp nhận.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, việc tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông công lập tại Thanh Hóa năm 2020 còn có những khúc mắc vẫn chưa giải quyết thấu đáo.

Ngày 07/5/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có phương án tuyển dụng số 1232/PA-SGDĐT.

Theo văn bản này, tiêu chuẩn tuyển dụng của giáo viên trong kỳ thi Trung học phổ thông công lập tại Thanh Hóa yêu cầu người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập hạng III (Mã số V 07.05.15) theo quy định tại Thông tư liên tịch 23/2015/1TLT-BGDDT-BNV ngày 16/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Nội vụ về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập.

Chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo tuyển dụng là 305 chỉ tiêu viên chức.

Dù chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao là 305, tuy nhiên, trong đợt tuyển dụng đầu tiên, ngày 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa mới phê duyệt kết quả trúng tuyển 262 viên chức.

Để tuyển dụng bổ sung, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có văn bản số 43/TB-SGDĐT ngày 03/07/2020 thông báo Kết quả điểm xét tuyển tiếp, dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng giáo viên trung học phổ thông công lập tỉnh Thanh Hóa, năm 2020.

Theo thông báo này, có 31 người đăng ký dự tuyển tiếp và có 20 người dự kiến trúng tuyển tiếp.

Những người này đã không nằm trong danh sách dự kiến trúng tuyển tại nơi mình đăng ký dự tuyển.

Tuy nhiên, Sở Nội vụ Thanh Hóa không thống nhất để các thí sinh này có thể trúng tuyển bổ sung.

Ngoài ra, cũng liên quan đến kỳ thi tuyển dụng này, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh, kỳ thi tuyển dụng viên chức làm giáo viên Trung học phổ thông công lập năm 2020 có nhiều điểm chưa được làm rõ.

Trong đó có việc ưu tiên tuyển dụng không đúng đối tượng, đến nay Sở Nội vụ Thanh Hóa không chấp nhận việc tuyển dụng bổ sung của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đã đặt câu hỏi với ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, về một số điểm khúc mắc chưa làm rõ, và trách nhiệm trong việc tuyển dụng, ông Thức cho rằng, việc này thuộc trách nhiệm của các đồng chí thuộc Hội đồng cũ (Hội đồng tuyển dụng giáo viên Trung học phổ thông năm 2020 – PV). Ông Thức mới chính thức đảm nhiệm cương vị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa từ ngày 01/09/2020.

Với những sai sót không đáng có như vậy, có lẽ kỳ thi tuyển dụng viên chức làm giáo viên Trung học phổ thông công lập năm 2020 cần được thanh tra, làm rõ những điểm chưa hợp lý.

Trần Phương