Cán bộ và … cái trống

04/05/2020 06:00
(GDVN) - Ngay cả khi đã chọn đúng người, nghĩa là tất cả cán bộ quy hoạch cấp chiến lược đều “đạt chuẩn”, vừa có tài vừa có đức, liệu họ có phát huy được khả năng?