Khai trừ ra khỏi Đảng ông Vũ Huy Hoàng

06/07/2021 22:18
GDVN- Ngày 6/7, tại Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã quyết định thi hành kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.