Giáo án, nói lại cho rõ!

12/05/2020 07:00
(GDVN) - Giáo viên nói chung muốn dạy học tốt phải có chuẩn bị giáo án trước, không có trường hợp ngoại lệ nào dành riêng cho phó hiệu trưởng, hiệu trưởng.

Thợ dạy, anh là ai?

11/03/2019 06:26
(GDVN) - Có những giáo viên sử dụng giáo án “nhuần nhuyễn” nhiều năm, vẫn cuốn giáo án ấy đều đều lên lớp từ năm này qua năm khác.