Nỗi buồn... Xuân, Tết!

Nỗi buồn... Xuân, Tết!
(GDVN) - Như một vòng xoay, giáo viên cứ luẩn quẩn cuộc sống với “nợ”. Ngoài nợ “chợ”, không ít giáo viên còn nợ “vay thấu chi” ngân hàng, nơi làm thẻ lãnh lương.

Ngân sách đâu đến nỗi khó khăn đến thế!

Ngân sách đâu đến nỗi khó khăn đến thế!
(GDVN) - Một Đại biểu Quốc hội được coi là thẳng thắn, cương trực, cho biết ông sẽ phản đối đề xuất này và sử dụng quyền của mình để lên tiếng đúng lúc, đúng chỗ.