Tăng cường phối hợp phản biện, tư vấn chính sách giữa hai Hiệp hội

16/06/2016 14:44 Xuân Trung
(GDVN) - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hiệp hội Các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật thống nhất đã hoạt động giữa hai Hiệp hội giai đoạn

Ngày 15/6, Lãnh đạo hai Hiệp hội đã có cuộc làm việc để bàn thống nhất một số chương trình phối hợp trong thời gian tới. Hao Hiệp hội đã cơ bản đi đến nhất trí cao và cùng hợp tác để tiến hành một số công việc trong thời gian tới.

Theo đó, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hiệp hội Các 
trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật đồng chủ trì phối hợp, theo tính chất công việc của mỗi Hiệp hội.

Tham gia hoặc chủ động phổ biến các văn bản chỉ đạo chuyên môn của ngành; tuyên truyền, vận động các hội viên của mình và các trường đại học, cao đẳng trong cả nước triển khai thực hiện nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của nhà nước, quy định của Bộ GD&ĐT cũng như của các Bộ, Ngành liên quan.

Lãnh đạo hai Hiệp hội trong buổi làm việc chung. Ảnh Xuân Trung

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hiệp hội Các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật phối hợp tổ chức nghiên cứu, khảo sát thực tế, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao trình độ nghiệp vụ giảng dạy cho giảng viên và năng lực quản trị trường, khoa cho Lãnh đạo và cán bộ các trường thành viên và các trường đại học, cao đẳng nói chung.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hiệp hội Các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật đồng chủ trì, phối hợp tổ chức hội thảo hoặc tọa đàm, mỗi năm ít nhất 1 lần, để trao đổi, thống nhất những nội dung các ý kiến đóng góp và đề xuất các giải pháp với các cấp quản lý nhà nước xem xét tháo gỡ khó khăn vướng mắc có liên quan đến chủ trương cơ chế, chính sách giáo dục.

Tạo điều kiện thuận lợi cho các trường từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, phấn đấu vươn lên phát triển bền vững.

Sinh viên Đức có thể sang học tại Việt Nam nhiều hơn

(GDVN) - Buổi trao đổi giữa Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và phía Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức ngày 1/6 đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hiệp hội Các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật phối hợp vận động các trường hội viên xây dựng kế hoach phát triển, chương trình tiên tiến, tổ chức đào tạo theo tín chỉ,  thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục đại học thông qua tổ chức kiểm định độc lập và xếp hạng trường.

Hai bên phối kết hợp tổ chức các hoạt động phong trào sinh viên tham gia thi đấu hoặc giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao.

Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Hiệp hội Các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật phối hợp hoạt động nhằm vận động các trường hội viên triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 8, Khóa XI của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-2020, các văn bản luật, các văn bản pháp quy dưới luật đối với giáo dục đại học và Chương trình hành động của Bộ GD&ĐT thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng .

Văn phòng Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và Văn phòng Hiệp hội Các trường cao đẳng, trung cấp kinh tế kỹ thuật sẽ là đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện chương trình phối hợp này và thường xuyên cung cấp thông tin, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Xuân Trung