Bắc Giang: GV học nâng chuẩn được đảm bảo học phí, 50% từ ngân sách cấp tỉnh

30/04/2023 06:45
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hết năm 2022 ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang còn 106 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định.

Thực hiện Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và Luật Giáo dục 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020, những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo quyết liệt các bộ phận, đơn vị, địa phương thực hiện việc rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên chưa đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định tại Luật Giáo dục 2019, thống kê số lượng cán bộ quản lý, giáo viên thuộc đối tượng thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo theo quy định.

Ảnh minh họa: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Ảnh minh họa: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang

Học phí được ngân sách cấp tỉnh chi trả 50%

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về kết quả triển khai, thực hiện đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên theo Nghị định số 71 và kế hoạch nâng chuẩn trình độ giáo viên năm 2023, một cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết, tính đến thời điểm 30/11/2020, toàn ngành giáo dục tỉnh có tổng số 2.323 giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đạt chuẩn trình độ theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 1 Điều 72 của Luật Giáo dục 2019, thuộc đối tượng đào tạo nâng trình độ chuẩn theo Nghị định số 71.

Trong đó, có 113 cán bộ quản lý, giáo viên bậc mầm non; 1.745 cán bộ quản lý, giáo viên cấp tiểu học (63 giáo viên trình độ trung cấp và 1.682 giáo viên trình độ cao đẳng); 465 cán bộ quản lý, giáo viên cấp trung học cơ sở.

Về kết quả thực hiện năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã chủ trì xây dựng và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 701/KH-UBND ngày 28/12/2021 về đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2022. Theo đó, từ Quý II năm 2022, Sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức các lớp đào tạo đối với 7 môn. Bao gồm: Sư phạm tiểu học, Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Toán).

106 giáo viên chưa nâng chuẩn gồm: 14 giáo viên mầm non trình độ trung cấp, 9 giáo viên tiểu học trình độ cao đẳng môn Thể dục, 83 giáo viên trung học cơ sở có trình độ cao đẳng (gồm: 6 giáo viên Thể dục, 18 giáo viên Vật lý – Kỹ thuật công nghiệp, 9 giáo viên Hóa học, 20 giáo viên Sinh học - Kỹ thuật nông nghiệp, 13 giáo viên Lịch sử, 10 giáo viên Địa lý, 7 giáo viên Công nghệ).

Tổng số giáo viên trúng tuyển có quyết định cử đi đào tạo năm 2022 đối với 7 môn nêu trên là 527 người (số người thực tế nhập học là 517 người, hoàn thành kế hoạch cả giai đoạn 2021-2025 với 7 môn).

Về kinh phí, theo Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 12/6/2021 của của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở giai đoạn 2021-2025, học phí đào tạo của các lớp thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở do ngân sách cấp tỉnh chi trả 50% và ngân sách cấp huyện/thành phố có giáo viên đi đào tạo chi trả 50%.

“Sau khi triển khai thực hiện, đến hết năm 2022, ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang chỉ còn 106 giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở chưa tham gia lớp đào tạo nâng trình độ chuẩn theo quy định", vị này cho biết.

Đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên khách quan, công khai, công bằng, hiệu quả

Trước những kết quả đạt được, năm 2023, ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 6259/KH-UBND về đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở.

Việc đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên tỉnh Bắc Giang đảm bảo nguyên tắc cử giáo viên tham gia đào tạo nâng trình độ chuẩn phải phù hợp với thực trạng đội ngũ giáo viên và điều kiện của các cơ sở giáo dục, địa phương; không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên giảng dạy.

Thực hiện nâng chuẩn trình độ 106 giáo viên, trong Quý II/2023, tỉnh Bắc Giang mở 8 lớp đào tạo với đơn vị đầu mối tổ chức, thực hiện là Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang phối hợp với đơn vị có đủ thẩm quyền, điều kiện theo quy định.

Cụ thể, khai giảng 1 lớp đào tạo môn Thể dục gồm 15 giáo viên. Dự kiến kinh phí toàn khóa là 390.000.000 đồng. Dự kiến kinh phí năm 2023 là: 195.000.000 đồng.

1 lớp đào tạo Vật lý – Kỹ thuật công nghiệp gồm 18 giáo viên. Dự kiến kinh phí toàn khóa là: 468.000.000 đồng. Dự kiến kinh phí năm 2023 là 234.000.000 đồng.

1 lớp đào tạo môn Hóa học gồm 9 giáo viên. Dự kiến kinh phí toàn khoá là 234.000.000 đồng. Dự kiến kinh phí năm 2023 là 117.000.000 đồng.

1 lớp đào tạo môn Sinh học – Kỹ thuật nông nghiệp gồm 20 giáo viên. Dự kiến kinh phí toàn khoá: 520.000.000 đồng. Dự kiến kinh phí năm 2023 là 260.000.000 đồng.

1 lớp đào tạo môn Lịch sử gồm 13 giáo viên. Dự kiến kinh phí toàn khoá là 338.000.000 đồng. Dự kiến kinh phí năm 2023 là 169.000.000 đồng.

1 lớp đào tạo môn Địa lý gồm 10 giáo viên. Dự kiến kinh phí toàn khoá là 260.000.000 đồng. Dự kiến kinh phí năm 2023 là 130.000.000 đồng.

1 lớp đào tạo môn Công nghệ gồm 7 giáo viên. Dự kiến kinh phí toàn khoá là 182.000.000 đồng. Dự kiến kinh phí năm 2023 là 91.000.000 đồng.

1 lớp đào tạo nâng chuẩn giáo viên mầm non gồm 14 giáo viên. Dự kiến kinh phí toàn khoá là 238.000.000 đồng. Dự kiến kinh phí năm 2023 là 119.000.000 đồng.

Đối với đơn vị chịu trách nhiệm đầu mối liên kết tổ chức đào tạo nâng trình độ chuẩn giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2023 Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang, ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang yêu cầu:

Xây dựng kế hoạch, tổ chức liên kết đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở năm 2023.

Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để thực hiện đào tạo nâng trình độ chuẩn của giáo viên, đảm bảo chất lượng đào tạo và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về chất lượng đào tạo do đơn vị thực hiện liên kết đào tạo.

Xây dựng các hình thức học tập linh hoạt, phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên vừa học, vừa làm, có phương án dự phòng trước các tình huống như thiên tai, bệnh dịch để đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Giáo dục và Đào tạo trong quá trình đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên.

Thực hiện kế hoạch nâng chuẩn trình độ giáo viên, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang tiến hành chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung đào tạo, phối hợp với Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự Bắc Giang trong chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác liên kết đào tạo và Kế hoạch đào tạo nâng trình độ chuẩn cho giáo viên năm 2023 theo quy định.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, thống kê, tổng hợp số lượng giáo viên thuộc đối tượng đào tạo nâng trình độ chuẩn của từng cấp học, môn học để có phương án thực hiện hiệu quả.

Ngoài ra, hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc thanh quyết toán học phí đào tạo; xây dựng dự toán ngân sách chi học phí đào tạo nâng chuẩn trình độ giáo viên theo Kế hoạch, lộ trình.

Học phí đào tạo của các lớp thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở được ngân sách nhà nước đảm bảo (ngân sách cấp tỉnh thực hiện 50% và ngân sách cấp quận, huyện giao cho đơn vị có giáo viên đi đào tạo thực hiện 50%); Các khoản chi phí đào tạo khác và chế độ của người đi học theo quy định hiện hành, do nguồn thu (nếu có) và các nguồn kinh phí khác của đơn vị đảm bảo.

Căn cứ vào kế hoạch hàng năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang xây dựng dự toán kinh phí cho giáo viên được cử đi học gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đào tạo và thực hiện thanh toán theo quy định.

Ngọc Mai