Halloween, đừng biến trẻ em thành ma quỷ

Halloween, đừng biến trẻ em thành ma quỷ
(GDVN) - Với các em nhỏ nếu được tham gia vào lễ hội thì cần phải loại bỏ những hình ảnh hóa trang ma quỷ, màu sắc máu me. Những hình ảnh này sẽ tác động không tốt.

Triết lý giáo dục trong năm điều Bác Hồ dạy

Triết lý giáo dục trong năm điều Bác Hồ dạy
(GDVN) - Giáo dục “trồng” được những thế hệ học sinh thực hiện năm điều Bác dạy, chắc chắn đất nước sẽ có thế hệ cán bộ đưa nước ta sánh vai được với các cường quốc...