Đà Nẵng tuyển dụng, luân chuyển giáo viên các cấp trước thềm năm học mới

27/08/2022 06:43
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngoài công tác chuẩn bị đội ngũ, trường lớp thì Đà Nẵng cũng có nhiều chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trước thềm năm học mới.

Ngày 26/8, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã có thông tin về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2022-2023.

Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết, đối với biên chế đội ngũ ở 7 quận, huyện, Sở Nội vụ đã có quyết định giao số lượng người làm việc năm học 2022-2023 là 10.794, tăng 120 chỉ tiêu so với năm học 2021-2022, bao gồm 37 chỉ tiêu bậc tiểu học và 83 chỉ tiêu bậc trung học cơ sở.

Đà Nẵng sẽ tổ chức tuyển dụng cũng như luân chuyển giáo viên trước thềm năm học mới 2022-2023. Ảnh: AN

Đà Nẵng sẽ tổ chức tuyển dụng cũng như luân chuyển giáo viên trước thềm năm học mới 2022-2023. Ảnh: AN

Đối với khối các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị bổ sung chỉ tiêu. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân thành phố giao Sở có phương án cân đối giữa các trường thuộc khối quản lí. Trước mắt, không tăng chỉ tiêu số lượng người làm việc thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm học 2022-2023.

Để chủ động trong việc cân đối biên chế giữa các trường, Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền cho Sở giao chỉ tiêu số lượng người làm việc cho từng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trong tổng số chỉ tiêu số lượng người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở được Ủy ban nhân dân thành phố giao là 2.336 người.

Về việc tuyển dụng giáo viên năm học 2022-2023 thì căn cứ chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các quận, huyện đang rà soát lại số lượng chỉ tiêu, số lượng người làm việc và nhu cầu tuyển dụng giáo viên ở từng môn học tại các trường học trực thuộc.

Từ đó, có tổng hợp, xây dựng kế hoạch và báo cáo Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt để tổ chức tuyển dụng. Hiện nay, Ủy ban nhân dân các quận Liên Chiểu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn đã được Sở Nội vụ phê duyệt kế hoạch tuyển dụng”, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay.

Về luân chuyển giáo viên năm học 2022-2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết sẽ căn cứ vào nguyện vọng chuyển công tác của viên chức và nhu cầu tiếp nhận của các đơn vị, Sở và Ủy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện việc luân chuyển viên chức theo thẩm quyền phân cấp quản lí.

Để chuẩn bị cho năm học mới, ngành giáo dục Đà Nẵng cũng đã tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên các bậc học.

Trong đó, đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thì đã hoàn thành tập huấn các mô-đun, phối hợp với các nhà xuất bản cung ứng sách giáo khoa, tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 cho 100% giáo viên dạy chương trình mới…

Nhiều chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng thì năm học này, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025.

“Triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 06/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo, Sở đã kịp thời tham mưu thành phố quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị.

Trong đó ưu tiên đầu tư cho cấp mầm non, tiểu học và bảo đảm thiết bị tối thiểu theo lộ trình đổi mới chương trình, sách giáo khoa.

Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tập trung nguồn lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình, đề án về tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo đủ phòng học theo lộ trình. Ưu tiên bố trí phòng học để 100% học sinh tiểu học được học 2 buổi/ngày.

Triển khai xây dựng bổ sung phòng học, phòng chức năng (giáo dục thể chất, giáo dục nghệ thuật, tin học, ngoại ngữ, thiết bị giáo dục, hỗ trợ giáo dục khuyết tật học hòa nhập), phòng thư viện”, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho biết.

Trong năm học này, Đà Nẵng cũng thực hiện nhiều chính sách nhằm hỗ trợ kịp thời cho học sinh, sinh viên các bậc học.

Cụ thể, thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông các trường công lập, ngoài công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Theo đó năm học 2022-2023 sẽ miễn học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông, ngân sách sẽ hỗ trợ học phí theo hình thức cấp dự toán trực tiếp cho các cơ sở giáo dục theo mức thu học phí công lập quy định tại Nghị quyết số 46/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022.

Về hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa, Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa năm học mới 2022-2023 cho học sinh, học viên thuộc diện khó khăn theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học rà soát, nắm danh sách, lập hồ sơ học sinh, học viên năm học 2022-2023 thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi do dịch Covid-19.

Trên cơ sở danh sách các đơn vị, trường học báo cáo, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ kinh phí mua sách giáo khoa cho các em.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng có nhiều chính sách hỗ trợ khác như: hỗ trợ chi phí học tập đối với học sinh thực hiện theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập.

Giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, hỗ trợ mỗi học sinh 150.000 đồng/tháng/học sinh, thực hiện trong 9 tháng.

Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, mỗi học sinh 150.000 đồng/tháng/học sinh, thực hiện trong 9 tháng…

AN NGUYÊN