Có cho học trò lưu ban được không?

Có cho học trò lưu ban được không?
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo phải xóa bỏ tất cả các tiêu chí đánh giá có tỷ lệ học sinh lên lớp; tỷ lệ này chỉ có Bộ mới bỏ được.

Trường lên chuẩn quốc gia mà ai cũng buồn

Trường lên chuẩn quốc gia mà ai cũng buồn
(GDVN) - Chỉ là trường học bình thường nên nhà trường chưa bị khống chế về các chỉ tiêu lên lớp thẳng..., giáo viên được dạy thật, học sinh được học thật.