Nhà trường không được khuyến khích học sinh mua bảo hiểm mang tính thương mại

12/08/2018 06:09 Tấn Tài
(GDVN) - Ngành giáo dục Đà Nẵng yêu cầu trường học không được khuyến khích, động viên học sinh mua bảo hiểm về chăm sóc sức khỏe mang tính chất thương mại.

Ngày 11/8, sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay,vừa có văn bản gửi các trưởng phòng giáo dục quận, huyện, các trường học về việc “thực hiện các khoản thu đầu năm học 2018-2019”.

Theo đó, sở yêu cầu các đơn vị trường học triển khai thực hiện nghiêm túc việc huy động các khoản thu trong năm học 2018-2019.

Đà Nẵng yêu cầu các trường học không được khuyến khích, động viên học sinh mua bảo hiểm về chăm sóc sức khỏe mang tính chất thương mại trong nhà trường. Ảnh: TT

Cụ thể, triển khai một số nội dung về giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018 và các khoản được thu ngoài học phí theo quy định tại công văn 6623 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện theo quyết định số 22/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định việc vận động, quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh trên địa bàn.

Về bảo hiểm y tế, thực hiện thao Luật Bảo hiểm y tế, mức thu theo quy định của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Con trẻ tựu trường rồi mà vẫn đầy ắp tâm tư

Các đơn vị trường học phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã thực hiện vận động toàn thể phụ huynh mua bảo hiểm y tế cho tất cả học sinh trong nhà trường.

Theo đại diện sở Giáo dục và Đào tạo, tiếp thu kiến nghị của cử tri đối với Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng, sở cũng đưa ra lưu ý với các trường.

Đó là ngoài việc vận động toàn thể học sinh mua bảo hiểm y tế, các trường học không được khuyến khích, động viên học sinh mua bảo hiểm về chăm sóc sức khỏe mang tính chất thương mại trong nhà trường như: bảo hiểm tai nạn…

Sở cũng lưu ý các đơn vị trường học đối với dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước, phải xây dựng giá, điều chỉnh giá dịch vụ phù hợp với biến động của yếu tố hình thành giá.

Và áp dụng nguyên tắc, căn cứ phương pháp định giá theo quy định tại Luật giá. Thực hiện niêm yết giá công khai và không được thu cao hơn giá niêm yết.

Đối với trang phục thể dục của học sinh, các trường thông tin các đơn vị cung ứng để học sinh, cha mẹ học sinh tham khảo, lựa chọn kích cỡ phù hợp và tự mua sắm.

Ngoài các khoản thu được quy định trong công văn hướng dẫn này, các đơn vị trực thuộc không được tự đặt ra các khoản thu trái quy định khác để thu tiền của học sinh và phụ huynh.

Giám đốc Sở cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học kịp thời quán triệt trong toàn thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh học sinh, thông báo công khai nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và sở về việc huy động các khoản thu, mức thu, phương thức thu, chế độ miễn giảm.

Và thủ tục, hồ sơ miễn giảm ngay từ đầu năm học, trước khi triển khai huy động các khoản thu trong nhà trường.

Tấn Tài