Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tựu trường năm học mới vào ngày 1/9

06/08/2020 05:53 Việt Dũng
GDVN- Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tựu trường vào ngày 1/9, và khai giảng năm học mới vào ngày 5/9 năm nay.

Ngày 4/8/2020, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 2752/QĐ-UBND, về ban hành kế hoạch thời gian của năm học 2020 – 2021 các bậc học trên địa bàn thành phố.

Theo đó, chỉ trừ bậc học mầm non, các bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên đều sẽ tựu trường vào ngày thứ 3 (1/9/2020).

Năm học tới, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khai giảng vào ngày 5/9 (ảnh: P.L)

Ngày khai giảng chung cho năm học mới ở các bậc học đều thống nhất vào ngày 5/9/2020.

Thời gian học của học kỳ 1 trong tất cả các bậc học đều thống nhất, từ ngày 7/9/2020 đến ngày 9/1/2021, học kỳ 2 sẽ kéo dài từ ngày 11/1/2021 đến ngày 22/5/2021.

Ngày kết thúc của năm học tới sẽ trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 29/5/2021.

Thời gian xét hoàn thành chương trình tiểu học, tốt nghiệp trung học cơ sở là trước ngày 15/6/2021.

Hoàn thành việc tuyển sinh vào lớp 10 của năm học 2021 – 2022 trước ngày 31/7/2021.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo các cấp học, ngành học thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học này, quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm, bố trí học bù, bảo đảm thời gian nghỉ cho giáo viên trong năm học.

Việt Dũng