Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh thụ lý đơn kiện của Giáo sư Lê Vinh Danh

22/03/2021 13:47 Thu Giang
GDVN- Giáo sư Lê Vinh Danh đã chính thức có đơn khiếu kiện hành vi hành chính lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 17/3/2021, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Số 131 đường Nam Kỳ khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, đã gửi thông báo thụ lý Vụ án hành chính số: 75/2021/TLST-HC về việc “Khiếu kiện hành vi hành chính” đến Đoàn chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đơn khởi kiện của ông Lê Vinh Danh, địa chỉ: 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Những vấn đề cụ thể của người khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bao gồm:

- Hành vi hành chính không thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Buộc Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thụ lý giải quyết khiếu nại lần 2 cho ông Lê Vinh Danh.

Vụ án được thụ lý theo thủ tục thông thường.

Giáo sư Lê Vinh Danh (Ảnh: Giaoduc.net.vn)

Kèm theo đơn khởi kiện, người khởi kiện đã nộp các tài liệu, chứng cứ sau đây: Quyết định 1575/TLĐ ngày 26/01/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các tài liệu khác kèm theo.

Căn cứ vào Điều 126, Điều 128 của Luật Tố tụng hành chính năm 2015, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được biết.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phải nộp (gửi) cho Tòa án văn bản ghi ý kiến của mình về yêu cầu của người khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo hoặc yêu cầu độc lập (nếu có).

Trường hợp cần gia hạn thì người được thông báo phải có đơn xin gia hạn gửi cho Tòa án nêu rõ lý do; nếu việc xin gia hạn là có căn cứ thì Tòa án gia hạn một lần, nhưng không quá 07 ngày.

Hết thời hạn này mà người được thông báo không nộp ý kiến bằng văn bản đối với các yêu cầu của người khởi kiện thì Tòa án tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được thông báo, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phân công Kiểm sát viên, Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có) thực hiện nhiệm vụ và thông báo cho Tòa án.

Thu Giang