Quan điểm của Hiệp hội về Trường Đại học Tôn Đức Thắng vẫn “trước sau như một”

21/03/2021 06:14
Thanh Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo Hiệp hội, không cần thiết phải vội vàng thành lập ngay Hội đồng trường cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong lúc này.

Đơn cầu cứu từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Ngày 19/3, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiếp tục nhận được đơn cầu cứu của một số giảng viên, viên chức Trường Đại học Tôn Đức Thắng do Tập thể lãnh đạo hiện nay đã không xây dựng Đề án thành lập Hội đồng trường đúng theo hướng dẫn tại Công văn số 5363/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng thời có nhiều sự sai phạm. Điều này đã, đang gây bức xúc cho nhiều cán bộ, giảng viên, viên chức.

Theo đơn cầu cứu, công văn 47/BGDĐT_TCCB đã nêu rõ: “đề nghị Tập thể lãnh đạo trường xây dựng Đề án phù hợp theo các quy định của Đảng, pháp luật có liên quan”. Điều này được hiểu, đề án Hội đồng trường của Đại học Tôn Đức Thắng phải tuân thủ theo các văn bản, quy định của Đảng.

Ngày 19/1/2021, Người đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng đã ký ban hành Đề án thành lập Hội đồng trường Trường đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025 số 123/ĐA-TĐT.

Theo đơn cầu cứu, trước khi ban hành Đề án này, Người đại diện trường đã không trình Đảng ủy trường Đề án để Đảng ủy cho ý kiến về từng nội dung của Đề án.

Ngoài ra, Người đại diện trường cũng đã không công khai nội dung Hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Hướng dẫn 5363/BGDĐT-TCCB) và dự thảo Đề án cho giảng viên, viên chức, nhất là viên chức lãnh đạo chủ chốt, để biết và thực hiện chức năng giám sát đối với tập thể lãnh đạo Trường.

Trong đơn thư cho rằng, những hành vi trên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, không bảo bảo đảm sự sự lãnh đạo của Đảng được quy định tại các điều 1 đến 5 ở Quy định 97-QĐ/TW ngày 22/03/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp (trường học, bệnh viện, viện nghiên cứu...)" [1];

Không thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và vi phạm Quy định dân chủ cơ sở và vi phạm quy định về giám sát của người lao động đối với tập thể lãnh đạo được qui định tại Quyết định 158/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ [2].

Ảnh minh họa: T.L

Ảnh minh họa: T.L

Liên quan đến câu chuyện thành lập Hội đồng trường tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, trước đây Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có văn bản phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng trường nhiệm kỳ mới.

Sau đó, Nhà trường đã tiến hành giới thiệu, bầu nhân sự tham gia Hội đồng trường và đã gửi hồ sơ để Tổng Liên đoàn xem xét, công nhận. Đến nay vẫn chưa có văn bản nào trả lời đồng ý hay không với kết quả này, cũng như chưa có văn bản nào hủy Đề án đã được phê duyệt từ Tổng Liên đoàn.

Nhưng nay Người đại diện trường cùng Thường vụ Đảng ủy lại xây dựng, ký ban hành Đề án mới và cho tiến hành giới thiệu, bầu lại nhân sự từ đầu; không tuyên bố hủy hay không hủy kết quả bầu cũ đã có.

Mặt khác, trong đơn cầu cứu cũng phản ánh, người đang được phân công tạm điều hành nhà trường đã ban hành Đề án tuyển sinh năm 2021 mà không thông qua Hội đồng trường;

Ký ban hành chính sách học bổng, học phí cho sinh viên khóa sắp tuyển sinh không thông qua Hội đồng trường;

Ký ban hành Quy trình tuyển dụng và Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 không thông qua Đảng ủy và Hội đồng trường. Điều này vi phạm khoản 10 Điều 1 Luật 34/2018/QH14 về sửa đổi điểm d khoản 2 Điều 16 Luật Giáo dục đại học năm 2012.

Chưa có Đảng ủy mới khoan thành lập Hội đồng trường

Nhận được đơn cầu cứu của một số giảng viên, viên chức Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Thường trực Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam khẳng định, quan điểm của Hiệp hội vẫn “trước sau như một”.

Theo đó, Hiệp hội khẳng định việc giao trách nhiệm chủ trì quy trình thành lập Hội đồng trường (kể cả việc soạn thảo đề án) cho một cán bộ tạm quyền, được chỉ định trái luật (trong khi chưa từng nhận được sự tín nhiệm của tập thể cán bộ chủ chốt và Đảng ủy nhà trường) và 2 Ủy viên Thường vụ Đảng ủy (còn đang trong thời gian bị Đảng ủy khối kỷ luật khiển trách) mà không hề mở rộng để giao cho một tập thể lãnh đạo đầy đủ hơn (bao gồm cán bộ chủ chốt, Đảng ủy và Công đoàn trường) là hết sức sai và không bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.

Việc làm đó sẽ có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của Hội đồng trường-cơ quan thực quyền cao nhất của trường đại học.

“Không cần thiết phải vội vàng thành lập ngay Hội đồng trường cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong lúc này; vì vẫn có cách nhanh hơn và tốt hơn để sớm bảo đảm ổn định các hoạt động thường xuyên của Trường (như ký bằng tốt nghiệp cho hơn 2000 sinh viên đã tốt nghiệp mà đến nay sau 4 tháng vẫn chưa nhận được bằng để xin việc làm, tổ chức hội nghị giảng viên-viên chức năm 2020, xác định mục tiêu chất lượng năm học mới, tổng kết năm học cũ; duy trì hoạt động của Mạng lưới hợp tác đại học quốc tế, mạng lưới nghiên cứu; nghiệm thu các công trình, thanh toán các hợp đồng...) bằng cách hủy ngay quyết định cách chức và phục hồi chức vụ Hiệu trưởng cho Giáo sư Lê Vinh Danh, vì như Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và nhiều Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp vừa qua đã khẳng định là các quyết định can thiệp hành chính này của cơ quan chủ quản là hoàn toàn trái với Luật số 34/2018 và Nghị định 99/2019.

Chính vì vậy, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cho rằng Hội đồng trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ nên thành lập sau khi trường đã có Đảng ủy mới.

Công việc quan trọng hàng đầu để ổn định Trường hiện nay là triển khai ngay Đại hội Đảng bộ trường và chọn ra một Ban chấp hành Đảng ủy mới; mà muốn vậy, việc giải quyết khiếu nại của đồng chí Lê Vinh Danh và nhiều Đảng viên khác về hình thức kỷ luật Đảng vừa qua cần phải ưu tiên làm trước để mang đến sự minh bạch và công bằng cho các Đảng viên trước khi Đại hội Đảng bộ về công tác nhân sự”, đây là quan điểm của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đối với việc bầu Hội đồng trường tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Tài liệu tham khảo:

[1]http://tnu.edu.vn/quy-dinh-so-97-qd-tw-ngay-22-3-2004-cua-ban-bi-thu-ve-chuc-nang-nhiem-vu-cua-dang-bo-chi-bo-co-so-trong-cac-don-vi-su-nghiep-truong-hoc-benh-vien-vien-nghien-cuu-dn20473.html

[2]http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=178765

Thanh Sơn