Hà Nội lưu ý môn thi ngoại ngữ, địa điểm dự thi trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10

19/04/2023 06:31
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở GD Hà Nội quy định rất rõ ràng giữa ngoại ngữ thi, ngoại ngữ chuyên và phân nhóm 1, nhóm 2 với các lớp chuyên ngữ trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Tại Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 ở Hà Nội, học sinh sẽ làm 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ.

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh

Ảnh minh họa: Ngọc Ánh

Với môn Ngoại ngữ, học sinh có thể đăng ký thi một trong các ngoại ngữ sau: tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Đức, tiếng Hàn (tùy theo khả năng, không bắt buộc phải thi môn ngoại ngữ được học ở cấp trung học cơ sở). Riêng trường hợp học sinh đăng ký học là tiếng Đức ngoại ngữ 2, hệ 7 năm (nhóm Đức 2-7) thì Ngoại ngữ thi bắt buộc phải thi bằng tiếng Đức.

Lớp chuyên ngữ là lớp học trong trường trung học phổ thông chuyên hoặc trường trung học phổ thông có lớp chuyên với môn chuyên là ngoại ngữ. Có 4 lớp chuyên ngữ: chuyên tiếng Anh, chuyên tiếng Pháp, chuyên tiếng Trung, chuyên tiếng Nga (gọi tắt là chuyên Anh, chuyên Pháp, chuyên Trung, chuyên Nga).

Các lớp chuyên ngữ được chia thành 2 nhóm.

Nhóm 1: thi bằng đúng ngoại ngữ học tại lớp chuyên ngữ ở bậc trung học phổ thông. Ví dụ: chuyên Anh thi bằng tiếng Anh, chuyên Pháp thi bằng tiếng Pháp.

Nhóm 2: thi bằng ngoại ngữ khác với ngoại ngữ học tại lớp chuyên ngữ ở bậc trung học phổ thông. Ví dụ: thi vào lớp chuyên Trung của Trường chuyên Hà Nội-Amsterdam thi bằng tiếng Nhật hoặc thi vào lớp chuyên Pháp tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ thi bằng tiếng Anh...

Ngoại ngữ điều kiện chuyên là ngoại ngữ thi đồng thời là một trong ba môn điều kiện để xét tuyển vào các lớp chuyên nếu học sinh đăng ký thi chuyên.

Ngoại ngữ chuyên ngữ là ngoại ngữ học sinh dùng để thi vào các lớp chuyên ngữ thuộc nhóm 1.

Ngoại ngữ thay thế chuyên ngữ là ngoại ngữ học sinh dùng để thi vào các lớp chuyên ngữ thuộc nhóm 2.

Học sinh có thể đăng ký lớp chuyên ngữ thuộc nhóm 1 hoặc nhóm 2 tùy theo nguyện vọng và khả năng nhưng phải lưu ý: ngoại ngữ chuyên ngữ (hoặc ngoại ngữ thay thế chuyên ngữ) phải trùng với ngoại ngữ điều kiện chuyên trừ trường hợp học sinh thuộc nhóm Đức 2-7 (với nhóm Đức 2-7, ngoại ngữ điều kiện chuyên bắt buộc là tiếng Đức, ngoại ngữ chuyên ngữ có thể không phải là tiếng Đức).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội quy định rõ về môn thi ngoại ngữ khi đăng ký dự thi vào các lớp chuyên ngữ như sau:

Cụ thể, lớp chuyên thuộc nhóm 1: ngoại ngữ thi và ngoại ngữ chuyên ngữ phải trùng nhau, trừ trường hợp học sinh thuộc nhóm Đức 2-7 (ngoại ngữ thi là tiếng Đức, ngoại ngữ chuyên ngữ là tiếng Anh/Pháp).

Lớp chuyên thuộc nhóm 2: ngoại ngữ thi và ngoại ngữ thay thế chuyên ngữ phải trùng nhau, trừ trường hợp học sinh thuộc nhóm Đức 2-7 (ngoại ngữ thi là tiếng Đức, ngoại ngữ thay thế chuyên ngữ là tiếng Anh/Pháp/Đức/Nhật/Hàn).

Lưu ý, khi đăng ký vào các lớp chuyên ngoại ngữ thuộc nhóm 2: lớp chuyên tiếng Pháp hệ 3 năm tại Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ nếu thi bằng tiếng Pháp thì học sinh sẽ thi môn tiếng Pháp (đề chuyên) vào buổi sáng 12/6/2023. Vì vậy, học sinh có thể đăng ký thêm môn chuyên khác không trùng buổi thi. Ví dụ, các môn chuyên: Lý, Hóa, Sử, Địa, Anh - thi chiều 12/6/2023.

Nếu thi bằng tiếng Anh, học sinh sẽ thi môn tiếng Anh (đề chuyên) vào buổi chiều 12/6/2023. Vì vậy học sinh có thể đăng ký thêm môn chuyên Anh cùng Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ và không được đăng ký thi thêm môn chuyên khác vào buổi chiều 12/6/2023.

Nếu thi bằng tiếng Đức/Nhật/Hàn: môn Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn (dùng để thi thay thế) được tổ chức thi vào sáng 12/6/2023, vì vậy ngoài chuyên Pháp Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, học sinh có thể đăng ký thêm môn chuyên khác không trùng buổi thi (Ví dụ các môn chuyên: Lý, Hóa, Sử, Địa - thi chiều 12/6/2023), trừ chuyên Anh.

Lớp chuyên tiếng Trung, tiếng Nga: Là môn chuyên được xét tuyển dựa vào kết quả môn thi thay thế (ngoại ngữ chuyên ngữ) hoặc kết quả thi của môn chuyên Anh, chuyên Pháp (nếu học sinh đăng ký chuyên Trung, chuyên Nga cùng với chuyên Anh hoặc chuyên Pháp).

Học sinh phải đăng ký chuyên Trung, chuyên Nga trong Phiếu đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 mới được xét tuyển. Nếu học sinh đăng ký chuyên Anh hoặc chuyên Pháp đồng thời đăng ký xét tuyển chuyên Trung, chuyên Nga thì phải đăng ký theo trường trung học phổ thông là nguyện vọng 1 của môn chuyên có thi.

Lưu ý địa điểm dự thi

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu đối với học sinh chỉ đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên (không đăng ký thi chuyên), dự thi 3 môn Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, thí sinh sẽ dự thi tại điểm coi thi của trường trung học phổ thông công lập mà học sinh đăng ký nguyện vọng 1.

Đối với học sinh đăng ký dự thi chỉ lấy điểm xét tuyển để xét vào các trường công lập tự chủ tài chính, tư thục và không thi chuyên thì học sinh sẽ dự thi tại điểm coi thi của trường trung học phổ thông công lập nơi học sinh đăng ký làm địa điểm dự thi.

Đối với học sinh có đăng ký thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, học sinh phải dự thi các môn không chuyên và môn chuyên, địa điểm dự thi các môn như sau:

Học sinh dự thi các môn không chuyên gồm Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (nếu học sinh có nguyện vọng đăng ký dự tuyển vào trường trung học phổ thông công lập không chuyên) tại điểm coi thi của trường trung học phổ thông chuyên hoặc có lớp chuyên, nơi học sinh đăng ký nguyện vọng 1 của “môn chuyên đầu tiên” (là môn chuyên học sinh thi đầu tiên theo lịch được thông báo tại Phiếu báo dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024).

Học sinh dự thi các môn chuyên tại điểm thi của trường đăng ký nguyện vọng 1 của môn chuyên đó.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023- 2024 tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 10 đến ngày 12/6. Trong đó ngày 10 và 11/6, học sinh thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng trường chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên vào ngày 12/6.


Ngọc Mai