Nhân viên trường học kiêm nhiệm thêm việc khác có được tính tăng giờ?

02/09/2019 07:48
BÙI NAM
(GDVN) - Do nhân viên thiết bị nghỉ việc nên hiệu trưởng có quyền phân công bạn tạm thời kiêm nhiệm. Việc phân công này không có trả tiền kiêm nhiệm hoặc tiền thừa giờ.

Nhằm giải đáp thắc mắc của bạn đọc có địa chỉ mail danp…..@gmail.com về chế độ làm việc của nhân viên thư viện trường học. Tòa soạn xin được tư vấn bạn thông qua bài viết này.

Nhân viên thư viện trường học kiêm nhiệm thêm việc khác có được tính tăng giờ? (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn)
Nhân viên thư viện trường học kiêm nhiệm thêm việc khác có được tính tăng giờ? (Ảnh minh họa: baochinhphu.vn)

Nguyên văn bức thư có nội dung như sau:

“Kính chào tòa soạn Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Tôi là nhân viên thư viện trường trung học phổ thông, nay tôi xin hỏi tòa soạn về chế độ làm việc của tôi.

Tôi là nhân viên thư viện thường trung học phổ thông, hiện nay trường tôi nhân viên thiết bị nghỉ việc. Tôi được phân công kiêm nhiệm thêm công tác thiết bị.

Trường không hỗ trợ phụ cấp kiêm nhiệm cho tôi, còn nói là nhân viên mà kiêm nhiệm thì không được hưởng phụ cấp.

Như vậy, trường đã làm đúng chưa ạ?

Tòa soạn cho tôi hỏi là tôi có được hưởng phụ cấp công việc khi tôi kiêm nhiệm thêm công việc của thiết bị không? Tôi xin chân thành cảm ơn!”.

Vấn đề bạn nêu Tòa soạn xin được tư vấn bạn như sau:

Đầu tiên, tại thông tư số: 03/VBHN-BGDĐT  ngày 23 tháng 6 năm 2017 Ban hành quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

Ở chương III Chế độ giảm định mức tiết dạy và quy đổi các hoạt động chuyên môn khác ra tiết dạy.

Điều 8. Chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn.

Tại “khoản 4. Giáo viên kiêm nhiệm phụ trách công tác văn nghệ, thể dục toàn trường, phụ trách vườn trường, xưởng trường, phòng thiết bị, thư viện (nếu các công tác này chưa có cán bộ chuyên trách) được tính giảm từ 2 - 3 tiết/tuần tùy khối lượng công việc và do hiệu trưởng quyết định”.

Không chịu làm nhân viên thư viện, một nữ giáo viên ở Cà Mau bị thôi việc
Không chịu làm nhân viên thư viện, một nữ giáo viên ở Cà Mau bị thôi việc

Như vậy, theo thông tư trên chỉ quy định giảm định mức tiết dạy khi kiêm nhiệm công việc chuyên môn, đoàn thể của giáo viên mà không có hướng dẫn về kiêm nhiệm của nhân viên trường học (thư viện, thiết bị, văn thư, kế toán…).

Tuy nhiên, tại thông tư số: 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 07 năm 2017 Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Tại chương II Danh mục khung vị trí việc làm.

Điều 5. Danh mục khung vị trí việc làm trong trường trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường trung học phổ thông chuyên (sau đây gọi chung là trường phổ thông cấp trung học phổ thông).

1. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc lãnh đạo, quản lý, điều hành (02 vị trí):

a) Hiệu trưởng;

b) Phó hiệu trưởng.

2. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (01 vị trí): Giáo viên.

3. Nhóm vị trí việc làm gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ (09 vị trí):

a) Thư viện;

b) Thiết bị, thí nghiệm;

c) Công nghệ thông tin;

d) Kế toán;

đ) Thủ quỹ;

e) Văn thư;

g) Y tế;

h) Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật;

i) Giáo vụ (áp dụng đối với trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, trường trung học phổ thông chuyên).”

Tiếp theo tại chương III Định mức số lượng người làm việc.

Điều 8. Định mức số lượng người làm việc trong trường phổ thông cấp trung học phổ thông.

Ở “khoản 4. Nhân viên: Thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin

Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên phổ thông
Hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương dạy thêm giờ của giáo viên phổ thông

a) Trường trung học phổ thông có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố; 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 03 người.

b) Trường trung học phổ thông có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đng bng, thành phố; 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 02 người;

c) Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh được btrí tối đa 04 người; trường trung học phổ thông chuyên được b trí tối đa 07 người”.

Căn cứ các văn bản pháp lý như trên, bạn có thể xem trường mình là trường có bao nhiêu lớp, có 3 trường hợp xảy ra.

Nếu trường bạn đang công tác thuộc trường trung học phổ thông có từ 28 lớp trở lên đối với trung du, đồng bằng, thành phố; 19 lớp trở lên đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo thì sẽ được bố trí tối đa 03 người thì sẽ 3 nhân viên gồm nhân viên thư viện; thiết bị, thí nghiệm; công nghệ thông tin.

Vấn đề này bạn có thể trao đổi trực tiếp hiệu trưởng để tuyển dụng thêm nhân viên theo đúng vị trí việc làm và đảm bảo đúng định mức nhân viên trường học.

Tuy nhiên, do có nhân viên thiết bị nghỉ việc nên hiệu trưởng cũng có quyền phân công bạn tạm thời kiêm nhiệm thêm nhiệm vụ nhân viên thiết bị khi chưa tuyển dụng được nhân viên thiết bị. Việc phân công này không có trả tiền kiêm nhiệm hoặc tiền thừa giờ.

Còn nếu trường bạn đang công tác thuộc trường hợp có từ 27 lớp trở xuống đối với trung du, đồng bằng, thành phố; 18 lớp trở xuống đối với miền núi, vùng sâu, hải đảo được bố trí tối đa 02 người.

Trong trường hợp này nếu hiệu trưởng phân công bạn kiêm nhiệm thêm chức năng thiết bị bạn phải chấp hành.

Trường hợp cuối cùng nếu trường bạn đang công tác thuộc trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh được bố trí tối đa 04 người; trường trung học phổ thông chuyên được bố trí tối đa 07 người. Trong trường hợp này bạn có quyền từ chối kiêm nhiệm thêm công tác thiết bị.

Phần tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo, tùy trường hợp cụ thể sẽ có cách giải quyết khác nhau.

Thông tin mang tính chất tham khảo, tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có các phương án khác nhau.

BÙI NAM