Những điểm mới trong đánh giá học sinh Tiểu học ở Thông tư 22

08/10/2016 07:41
Thùy Linh
(GDVN) - Thông tư 22 quy định đánh giá năng lực, phẩm chất học sinh theo ba mức: Tốt, Đạt và Cần cố gắng thay cho 2 mức quy định trong Thông tư 30 là Đạt và Chưa đạt.

Theo Bộ GD&ĐT, Thông tư 22 (có hiệu lực từ 6/11/2016) vừa ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số quy định trong đánh giá học sinh tiểu học chứ không thay thế Thông tư 30

Do đó, các tư tưởng nhân văn như đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, không so sánh học sinh này với học sinh khác, đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh,… trong Thông tư 30 vẫn được kế thừa và phát triển trong Thông tư 22.

Trong Thông tư 22 quy định việc đánh giá định kì đối với từng môn học, hoạt động giáo dục được lượng hóa thành ba mức Hoàn thành tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành. 

Bộ GD&ĐT giải thích, việc quy định 3 mức như vậy nhằm xác định rõ mức độ hoàn thành nhiệm vụ học tập của học sinh so với chuẩn kiến thức, kĩ năng để động viên học sinh phấn đấu trong học tập. 

Điều này giúp cả giáo viên và học sinh cùng điều chỉnh hoạt động, phương pháp dạy và học, đồng thời giúp cha mẹ học sinh nắm bắt rõ hơn mức độ đạt được của con mình và có biện pháp giúp đỡ để các em tiếp tục vươn lên.

Theo Thông tư 22 sẽ chỉ có Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)
Theo Thông tư 22 sẽ chỉ có Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Cùng với đó, Thông tư 22 cũng quy định việc đánh giá từng năng lực, từng phẩm chất học sinh theo ba mức: Tốt, Đạt và Cần cố gắng thay cho 2 mức quy định trong Thông tư 30 là Đạt và Chưa đạt.

Việc lượng hóa thành 3 mức như vậy sẽ giúp giáo viên, cán bộ quản lý, cha mẹ học sinh xác định được mức độ hình thành, phát triển từng năng lực, từng phẩm chất sau một giai đoạn rèn luyện, phấn đấu của học sinh. 

Từ đó giáo viên, nhà trường, cha mẹ học sinh có những biện pháp kịp thời giúp đỡ học sinh phát huy những điểm tích cực, khắc phục những hạn chế để ngày một tiến bộ hơn.

Một điểm thay đổi của thông tư 22 so với Thông tư 30 là có thêm bài kiểm tra định kì giữa học kì đối với môn Tiếng Việt và môn Toán ở lớp 4, lớp 5.

Những điểm mới trong đánh giá học sinh Tiểu học ở Thông tư 22 ảnh 2

Nhóm Việt Cường nêu ý kiến về thay đổi cách đánh giá học sinh tiểu học

(GDVN) - Nên chăng Bộ Giáo dục hủy bỏ luôn Thông tư 30, kết hợp hai Thông tư này thành một để tạo ra một văn bản pháp quy duy nhất, tránh sự rườm rà, lặp lại.

Lý giải điều này, Bộ GD&ĐT cho rằng, lớp 4, lớp 5 là các lớp cuối cấp tiểu học.

Các khối lớp này có yêu cầu kiến thức, kĩ năng cơ bản ở mức sâu hơn, khái quát hơn, tường minh hơn so với các khối lớp 1, lớp 2, lớp 3.

Môn Tiếng Việt và môn Toán ở các khối lớp này là hai môn học công cụ, chiếm nhiều thời lượng hơn so với các môn học khác.

Ngoài ra, bài kiểm tra này cũng tạo điều kiện cho học sinh quen dần với cách kiểm tra đánh giá ở cấp trung học cơ sở và các cấp học cao hơn. 

Đồng thời, Bộ GD&ĐT cũng cho biết, quy định về hồ sơ đánh giá và việc ghi chép của giáo viên theo Thông tư 22 có sự thay đổi đáng kể.

Cụ thể, thay vì có 5 loại như trước đây, giờ đây sẽ chỉ có Học bạ và Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp. Bộ khẳng định sẽ quy định mẫu “Học bạ” và “Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp” trước khi Thông tư 22 có hiệu lực.

Đối với Học bạ học sinh đang dùng được tiếp tục sử dụng và có điều chỉnh cho phù hợp với nội dung theo Thông tư 22. Việc này cũng sẽ được hướng dẫn cụ thể trong khi tập huấn giáo viên.

Về việc ghi chép của giáo viên, trong đánh giá thường xuyên, để có thời gian nhiều hơn cho đổi mới phương pháp dạy học và quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ học sinh, thay vì “hàng tháng, giáo viên ghi vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục” như trước đây, nay ngoài việc dùng lời nói chỉ ra cho học sinh biết được chỗ đúng, chưa đúng và cách sửa chữa.

Đặc biệt, khi cần thiết giáo viên viết nhận xét hay những lưu ý đối với học sinh có nội dung chưa hoàn thành hoặc có khả năng vượt trội trong học tập và rèn luyện.

Tại thời điểm giữa và cuối mỗi học kì, giáo viên ghi kết quả đánh giá vào Bảng tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục của lớp.

Tại thời điểm cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm ghi kết quả đánh giá học sinh vào Học bạ.

Thùy Linh