Thanh Hóa giảm mức thu học phí học kỳ II năm 2022 - 2023

17/02/2023 14:25
Hoài Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở GD&ĐT Thanh Hoá có có văn bản gửi các đơn vị về mức thu học phí học kỳ II đối với các cơ sở giáo dục công lập, giảm so với học kỳ 1 trước đó.

Căn cứ Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023 và công văn số 730/UBND-KTTC ban hành ngày 17/1/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hoá ban hành văn bản số 248/SGDĐT-KHTC hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; Trung tâm giáo dục thường xuyên - kỹ thuật tổng hợp Thanh Hoá về mức thu học phí học kỳ II năm học 2022 - 2023.

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Chính phủ

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Chính phủ

Theo đó, trong thời gian chờ văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền và để tổ chức mức thu học phí học kỳ II, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thực hiện như sau: Đối với cơ sở giáo dục chưa tự bảo đảm chi thường xuyên, giữ ổn định mức thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022.

Trước đó, học kỳ I năm học 2022-2023, các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong hệ thống công lập tại thành phố Thanh Hóa có mức thu học phí 300.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức thu này tăng tương đối nhiều so với năm học 2021 - 2022. Năm học trước, học phí bậc mầm non là 195.000 đồng/học sinh/tháng. Học phí bậc trung học cơ sở là 120.000 đồng/học sinh/tháng và bậc trung học phổ thông có mức học phí là 155.000 đồng/học sinh/tháng.

Như vậy, kỳ I năm học 2022 - 2023, mức học phí của các trường công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tăng lên, với mầm non tăng 53,8%, với cấp trung học cơ sở là 150% và với cấp trung học phổ thông là 93,5%.

Trước đó, tại mục a, Điều 1, Nghị quyết 165/NQ-CP về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022 - 2023 ban hành ngày 20/12/2022 của Chính phủ quy định:

“Đối với cơ sở giáo dục chưa tự đảm bảo chi thường xuyên: giữ ổn định mức thu năm học 2022-2023 bằng mức thu học phí của năm học 2021 - 2022 do Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành áp dụng tại địa phương.

Trường hợp địa phương tăng học phí năm học 2022 - 2023 thì ngân sách địa phương đảm bảo phần chênh lệch tăng thêm so với số thu phí năm học 2021-2022. Mức hỗ trợ cho từng cơ sở giáo dục do địa phương xem xét quyết định”.

Hoài Linh