Thông điệp đầu năm của Giám đốc Đại học Đà Nẵng: Sớm mở cửa lại giảng đường

10/02/2022 06:16
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- “Tiếp tục đổi mới quản trị đại học gắn liền với chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ cấp bách, vừa là yêu cầu khách quan nhất trong bối cảnh cách mạng 4.0..."

Đó là thông điệp đầu năm mới của Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ – Giám đốc Đại học Đà Nẵng gửi đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên/học viên của Đại học Đà Nẵng.

Vượt lên khó khăn, thách thức

Trong thông điệp lần này, thầy Vũ nhấn mạnh: “Đây là năm thứ 2 liên tiếp Đại học Đà Nẵng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức to lớn do đại dịch Covid-19.

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ yêu cầu các trường, đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới quản trị đại học gắn liền với chuyển đổi số. Ảnh: AN

Phó Giáo sư Nguyễn Ngọc Vũ yêu cầu các trường, đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới quản trị đại học gắn liền với chuyển đổi số. Ảnh: AN

Nhưng với tinh thần năng động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, chủ động chuyển toàn bộ hoạt động sang hình thức trực tuyến nên mọi hoạt động của Đại học Đà Nẵng vẫn diễn ra suôn sẻ, bình thường, đạt những kết quả hết sức quan trọng.

Với tất cả tinh thần khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể tự hào về những kết quả đã đạt được trong năm qua, đó là hành trang quan trọng để tự tin, phấn khởi bước vào năm 2022 với niềm tin và hy vọng về một tương lai tốt đẹp”.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng cũng xác định, bước sang năm 2022, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường cùng với khó khăn chung của nền kinh tế và cạnh tranh trong giáo dục đại học.

Nhưng bên cạnh đó đã xuất hiện nhiều điểm sáng, nhân tố mới. Đó là việc Đại học Đà Nẵng bắt đầu triển khai dự án vay vốn ODA 100 triệu USD của Ngân hàng thế giới.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh - Đại học Đà Nẵng bắt đầu thực hiện tự chủ chi thường xuyên…

"Đây là thời cơ lớn nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đòi hỏi toàn Đại học Đà Nẵng cần hết sức cố gắng, nỗ lực chủ động để tiếp tục phát triển lên tầm cao mới…”, thầy Vũ chia sẻ.

Chuyển đổi số là nhiệm vụ cấp bách

Giám đốc Đại học Đà Nẵng đề nghị các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc và trực thuộc tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất sớm mở cửa trường, chủ động tổ chức cho sinh viên/học viên trở lại học trực tiếp theo phương án phù hợp, đảm bảo thích ứng linh hoạt, an toàn phòng chống dịch Covid 19 theo chủ trương của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của thành phố Đà Nẵng.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng các trường thành viên Đại học Đà Nẵng vẫn tổ chức các hoạt động dạy học, hội thảo trực tuyến. Ảnh: AN

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng các trường thành viên Đại học Đà Nẵng vẫn tổ chức các hoạt động dạy học, hội thảo trực tuyến. Ảnh: AN

Thứ hai là tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự. Đây là nhiệm vụ then chốt, có tính chất quyết định sự thành công… nên việc rà soát quy hoạch, thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ đúng quy định, đảm bảo dân chủ, công khai.

Phải chọn được lãnh đạo có tâm, có tầm, có bản lĩnh đủ sức gánh vác trách nhiệm trong tình hình mới là hết sức quan trọng.

Thứ baphát huy tinh thần chủ động, quyết liệt trong xây dựng, tổ chức thực hiện ngay Kế hoạch năm 2022 từ những ngày đầu, tháng đầu, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: công tác tuyển sinh năm 2022, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và tăng cường hợp tác quốc tế...

Thứ tư, tiếp tục đổi mới quản trị đại học gắn liền với chuyển đổi số như các học giả đã nhận định: “Chuyển đổi số - chuyển đổi tương lai”.

Đây vừa là nhiệm vụ cấp bách, vừa là yêu cầu khách quan nhất là trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, nếu không quyết liệt thực hiện, sẽ có nguy cơ tụt hậu, bị bỏ lại phía sau.

Thứ năm tập trung mọi nguồn lực triển khai có hiệu quả dự án ODA để xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, thực hiện khát vọng phát triển Đại học Đà Nẵng lên Đại học Quốc gia trong tương lai, đảm bảo nguyên tắc, tiến độ giải ngân theo yêu cầu của Ngân hàng thế giới.

Thứ sáu là phát huy truyền thống đoàn đoàn kết luôn được giữ gìn, vun đắp qua bao thế hệ, xây dựng Đại học Đà Nẵng có môi trường làm việc “Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Nhân văn”, thực sự là “ngôi nhà chung” mà mỗi người đều tìm thấy “ô cửa của mình”, tìm thấy vị trí, cơ hội để ra sức phấn đấu, cống hiến và phát triển.

Giám đốc Đại học Đà Nẵng kêu gọi toàn thể cán bộ, giảng viên phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt, linh hoạt, dám nghĩ, biết làm để có các giải pháp hay, sáng kiến tốt, việc làm thiết thực, hiệu quả góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021- 2022 đưa Đại học Đà Nẵng phát triển lên một tầm cao mới.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 416/VPCP-QHĐP thông báo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo xử lý kiến nghị của các địa phương. Trong đó có kiến nghị của Đà Nẵng với nội dung: “Đồng ý chủ trương phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng; Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan hỗ trợ Đại học Đà Nẵng hoàn thiện các thủ tục liên quan phát triển Đại học Đà Nẵng thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng...”. Theo đó, Đại học Đà Nẵng nghiên cứu chiến lược phát triển Đại học Quốc gia Đà Nẵng trong mối tương quan với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh trong đào tạo nhân lực chất lượng cao cho cả nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

AN NGUYÊN