Vĩnh Phúc: 204 trường thiếu GV, hàng trăm trường cơ sở vật chất xuống cấp

04/10/2022 06:48
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc: các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến tháng 9/2022, Sở Giáo dục Vĩnh Phúc đã thực hiện đánh giá ngoài và công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia cho 126 trường, bao gồm 51 trường mầm non, 34 trường tiểu học, 41 trường trung học cơ sở.

Còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, cơ cấu giáo viên không hợp lý

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, hiện nay các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp nhiều khó khăn cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên.

Cụ thể, về diện tích, toàn tỉnh có 15 trường diện tích nhỏ hẹp, diện tích bình quân/học sinh không đạt tiêu chuẩn (bao gồm 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 7 trường trung học cơ sở).

Còn 61 trường trên toàn tỉnh (bao gồm 15 trường mầm non, 17 trường tiểu học, 29 trường trung học cơ sở) thiếu sân chơi, bãi tập, tường rào hoặc sân chơi, bãi tập, tường rào đã xuống cấp, cần sửa chữa.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, việc đầu tư xây dựng, sửa chữa phòng học, phòng chức năng, các hạng mục công trình khác còn chậm tiến độ. (Ảnh minh họa: Doãn Nhàn)

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc, việc đầu tư xây dựng, sửa chữa phòng học, phòng chức năng, các hạng mục công trình khác còn chậm tiến độ. (Ảnh minh họa: Doãn Nhàn)

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc còn 171 trường (bao gồm 35 trường mầm non, 72 trường tiểu học, 64 trường trung học cơ sở) thiếu phòng học, phòng bộ môn, khối phòng quản trị, khối phụ trợ; nhiều phòng học đã xuống cấp, cần sửa chữa. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc đầu tư xây dựng, sửa chữa phòng học, phòng chức năng, các hạng mục công trình khác còn chậm tiến độ.

Về các trang thiết bị, đồ dùng: Thiết bị dạy học lớp 2, 3 và lớp 6, 7 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 chưa được cung cấp đầy đủ, gây khó khăn trong công tác giảng dạy. Thiết bị dạy học đối với cấp học mầm non, các khối lớp theo chương trình giáo dục phổ thông 2006 đã hết thời gian khấu hao, nhiều thiết bị không còn sử dụng được, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động giáo dục của các nhà trường và việc đảm bảo chất lượng giáo dục.

Theo thống kê của các đơn vị cho thấy, hiện nay trên toàn tỉnh có 87 trường thiếu nhiều thiết bị (bao gồm 28 trường mầm non, 23 trường tiểu học, 36 trường trung học cơ sở). Thiết bị phòng học bộ môn, phòng học chức năng của nhiều trường đã hết khấu hao, hỏng, đặc biệt hầu hết các trường trung học cơ sở chưa có phòng học bộ môn Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội theo qui định về cơ sở vật chất trường trung học cơ sở tại Thông tư số 14/2020/TT-BGDĐT.

Kinh phí của các nhà trường dành cho mua sắm thiết bị dạy học còn hạn chế; công tác xã hội hóa giáo dục để đầu tư mua sắm thiết bị dạy học gặp nhiều khó khăn.

Về điều kiện chất lượng nhà vệ sinh, toàn tỉnh Vĩnh Phúc còn 14 trường thiếu nhà vệ sinh hoặc nhà vệ sinh đã xuống cấp (bao gồm 9 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở) cần xây dựng mới, sửa chữa.

Về thư viện, còn 29 trường trên toàn tỉnh thiếu nhà thư viện hoặc phòng thư viện không đủ diện tích, nhà thư viện đã xuống cấp (bao gồm 18 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở) cần xây dựng mới, sửa chữa.

Cũng theo báo cáo của Sở Giáo dục Vĩnh Phúc, hiện nay còn 204 trường trên toàn tỉnh thiếu giáo viên (bao gồm 68 trường mầm non, 66 trường tiểu học, 70 trường trung học cơ sở), và sẽ tiếp tục thiếu nhiều hơn trong 5 năm tiếp theo (do tăng dân số và quá trình chia tách lớp học để đảm bảo tỉ lệ học sinh/lớp theo qui định).

Ngoài ra, toàn tỉnh cũng còn 37 trường thiếu nhân viên chuyên trách (nhân viên y tế, nhân viên phụ trách thiết bị).

“Còn tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, cơ cấu giáo viên không hợp lý, đặc biệt ở cấp trung học cơ sở”, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc nhận định.

Đảm bảo các điều kiện dạy và học tối thiểu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Ngành giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, theo đó phấn đấu đến năm 2025, tỉ lệ trường chuẩn quốc gia (theo chuẩn mới) đạt 70% trở lên ở tất cả các cấp học.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngành giáo dục Vĩnh Phúc thực hiện một số giải pháp như:

Về cơ sở vật chất: Đối với diện tích xây dựng trường học, theo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, trên cơ sở rà soát qui mô học sinh, diện tích quỹ đất, các địa phương xây dựng phương án chuyển các trường không đủ diện tích theo qui định đến địa điểm mới hoặc bổ sung đất để ở rộng trường đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn quốc gia.

Về khuôn viên, khu sân chơi, bãi tập: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh rà soát, chỉ đạo việc lập kế hoạch xây dựng, sửa chữa, đẩy nhanh tiến độ thi công để bảo đảm hoàn thành các hạng mục xây dựng sân chơi, bãi tập đúng thời gian qui định.

Xây dựng phòng học, phòng chức năng: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh rà soát, có phương án bổ sung các phòng học, các phòng chức năng để đảm bảo các điều kiện dạy và học tối thiểu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Yếu tố về trang thiết bị, đồ dùng: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, mua sắm đủ thiết bị dạy học tối thiểu đáp ứng Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở; bổ sung, trang bị thêm thiết bị để cho trẻ mầm non hoạt động.

Khắc phục khó khăn về đội ngũ của ngành giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc tiếp tục thực hiện tuyển dụng, đáp ứng đủ giáo viên theo quy định. Đồng thời xác định cần có cơ chế phù hợp để hợp đồng bổ sung giáo viên còn thiếu trong giai đoạn chưa bổ sung được biên chế.

Doãn Nhàn