Bức thư về "tích hợp kiểu Úc" của Lê Amy gửi Giáo sư Nguyễn Lân Dũng

21/02/2018 06:50 Giáo sư Nguyễn Lân Dũng
(GDVN) - Khi lên trung học, từ lớp 7-10, học sinh đều học môn khoa học (Science) môn Khoa học bao gồm ba môn Lý, Hóa, Sinh. Mỗi môn đều có một giáo viên chuyên dạy.

LTS: Môn Khoa học (Science) ở Úc gồm ba môn học riêng rẽ với ba thầy khác nhau. Đó là nội dung bức thư của bạn Lê Amy vừa gửi cho Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.

Được sự đồng ý của Giáo sư, Tòa soạn chia sẻ đến quý bạn đọc và ban biên soạn Chương trình và Sách giáo khoa để tham khảo.

Kính thưa Giáo sư Nguyễn Lân Dũng,

Cháu tên là Bendixsen Lê Amy. Cháu là lưu học sinh tại Sydney, bang NSW, nước Úc.

Cháu vừa tốt nghiệp phổ thông và sẽ theo học Business và International study tại Trường University of Technology Sydney (UTS) vào tháng 3/2018.

Cháu may mắn được bố mẹ cho sang Sydney học 3 tháng mỗi năm từ lớp 1 đến hết lớp 9 vào mỗi khi nghỉ hè ở Việt Nam. Từ lớp 10 đến nay cháu học toàn thời gian tại Trường trung học Barrenjoey, North Avalon, Sydney.

Hệ thống giáo dục của nước Úc khác với Việt Nam. Ở đó chỉ có hai cấp. Cấp tiểu học từ lớp một đến hết lớp sáu. Trung học từ lớp 7 đến lớp 12.

Trên thế giới có cái gọi là sách giáo khoa dạy tích hợp Lý-Hóa-Sinh không?

Tuy nhiên theo luật, học sinh phải theo học bắt buộc từ lớp 1 đến hết lớp 10, sau đó học sinh có thể lựa chọn đi học nghề và học cao đẳng. Còn học sinh nào muốn học đại học sẽ học tiếp lớp 11 và 12.

Từ lớp 1 đến lớp 6, giống ở Việt Nam tiểu học các môn đều do 1 giáo viên đảm nhiệm vì nội dung không phức tạp và mỗi giáo viên đảm nhiệm một lớp cho luôn 1 năm. 

Nhưng khi lên trung học, từ lớp 7-10, học sinh đều học môn khoa học (Science) môn Khoa học bao gồm ba môn Lý, Hóa, Sinh. Mỗi môn đều có một giáo viên chuyên dạy.

Chương trình học ở Úc khác với Việt Nam. Mỗi năm học 4 kỳ, mỗi kỳ 10 tuần. Giữa mỗi hai kỳ, học sinh được nghỉ hai tuần, cuối năm được nghỉ sáu tuần.

Các môn khoa học được phân bổ như sau: kỳ 1 học môn  Lý, kỳ 2 học môn Sinh và kỳ 3 học môn Hóa.

Tùy vào năng lực của từng sinh viên, họ sẽ chọn môn theo điểm mạnh của mình để theo học phân ban từ lớp 11-12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông và đại học (HSC).

Cháu xin gửi đường link sau để Giáo sư tham khảo về đề cương dạy học của học sinh từ mẫu giáo đến hết lớp 10 của bang NSW. Stage 4-5 là từ lớp 7-lớp 10.

Hai hàng ngang đầu là dạy kỹ năng cho học sinh. Bốn hàng ngang tiếp theo là các môn Lý, Sinh, Hóa theo các kỳ khác nhau.

http://syllabus.nesa.nsw.edu.au/science/science-k10/content/

Bức thư thể hiện nhận thức, quan điểm và góc nhìn của riêng người viết.

Giáo sư Nguyễn Lân Dũng