Sở Giáo dục Đà Nẵng nói gì về việc lựa chọn sách giáo khoa mới?

09/07/2020 06:07
TẤN TÀI
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trước những ý kiến cho rằng việc lựa chọn sách giáo khoa mới theo hướng dẫn của Bộ gây lãng phí, bất cập, ngành giáo dục Đà Nẵng đã có những phản hồi.

Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2020 vừa qua, có nhiều ý kiến của cử tri bày tỏ lo lắng trong việc chọn sách giáo khoa mới.

Theo đó, cử tri cho rằng việc lựa chọn nhiều bộ sách giáo khoa ở các trường là không phù hợp, gây lãng phí khi Luật giáo dục mới có hiệu lực từ ngày 1/7.

Chọn sách trước khi Luật Giáo dục mới có hiệu lực

Liên quan đến vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay, theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, khung chương trình là pháp lệnh, sách giáo khoa chỉ nhằm thực hiện khung chương trình.

Ảnh minh họa: TT.

Ảnh minh họa: TT.

Vì vậy, sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau phục vụ cho chương trình đã được phê duyệt.

Ngoài bộ sách giáo khoa đã được lựa chọn để giảng dạy trong các cơ sở giáo dục, giáo viên có thể tham khảo các bộ sách khác để phục vụ quá trình giảng dạy.

Còn theo Điều 32, Luật Giáo dục 2019, có hiệu lực từ ngày 1/7, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Điều này có nghĩa, tuy có nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau, địa phương có thể chọn sách của mỗi môn ở các bộ sách khác nhau để tổng hợp lại thành một bộ sách giáo khoa dùng chung cho cả địa phương trên cơ sở hướng dẫn và quy định của Bộ.

Việc làm này sẽ đảm bảo nguyên tắc xã hội hóa xuất bản sách giáo khoa, đồng thời tạo sự thống nhất và thuận lợi cho ngành giáo dục khi chỉ đạo về mặt chuyên môn.

Tuy nhiên, để các nhà xuất bản in ấn và phát hành kịp thời theo số lượng các địa phương đăng kí; Phụ huynh và học sinh có thời gian chuẩn bị và tiếp cận sách giáo khoa; Ngành giáo dục có thời gian tiến hành tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho giáo viên và cán bộ quản lí.... thì Bộ yêu cầu việc lựa chọn sách giáo khoa phải hoàn thành và công bố trước thời điểm bắt đầu năm học mới ít nhất 4 tháng.

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa phục vụ năm học 2020-2021 sắp đến, Bộ đã căn cứ theo Nghị quyết 88 và ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/1/2020, có hiệu lực từ ngày 15/3/2020 về hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, Bộ yêu cầu việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 cho năm học 2020-2021 thuộc quyền lựa chọn của các cơ sở giáo dục (trường học) và phải được công bố trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 4 tháng;

Các địa phương không được can thiệp, tác động đến quá trình lựa chọn sách giáo khoa tại các trường học.

Song song với việc thực hiện lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư 01, hiện nay, Bộ cũng đã có văn bản đề nghị các địa phương cho ý kiến về dự thảo Thông tư mới;

Hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa theo Luật Giáo dục 2019 (có hiệu lực từ ngày 1/7) để phục vụ việc lựa chọn sách giáo khoa bắt đầu từ năm học 2021-2022 về sau thay cho Thông tư 01.

Sau khi ban hành Thông tư 01, Bộ cũng liên tục có các văn bản hướng dẫn chi tiết việc thực hiện Thông tư 01.

Trong đó, quy định các cơ sở giáo dục phải hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 và công khai kết quả lựa chọn trước ngày 15/5.

Đà Nẵng thực hiện ra sao?

Để thực hiện việc chọn sách giáo khoa mới thì Sở Giáo dục Đà Nẵng cho hay, đã phối hợp với các nhà xuất bản tổ chức hội nghị giới thiệu 5 bộ sách sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ phê duyệt cho 100% cán bộ quản lí, giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

Đồng thời, Sở cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân phê duyệt và ban hành bộ tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông phù hợp với điều kiện địa phương.

Sở cũng đã tổ chức để tổ chuyên môn nghiệp vụ cấp Tiểu học nghiên cứu, đánh giá các bộ sách giáo khoa làm căn cứ để các cơ sở giáo dục tham khảo lựa chọn.

Chỉ đạo các đơn vị, trường học tổ chức cho giáo viên đọc, nghiên cứu sách giáo khoa, thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, thực hiện các bước lựa chọn sách giáo khoa theo quy định;

Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lí giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của trường.

Đến giữa tháng 5/2020, các trường đã hoàn thành việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn.

Sở đã tổng hợp kết quả lựa chọn sách, báo cáo Bộ Giáo dục, Ủy ban nhân dân thành phố và thông tin đến các nhà xuất bản theo quy định.

Từ ngày 16/7/2020, phối hợp với các nhà xuất bản tiến hành tổ chức các lớp tập huấn sử dụng sách giáo khoa (theo các bộ sách giáo khoa các trường đã lựa chọn) cho 100% giáo viên lớp 1, cán bộ quản lý các trường tiểu học. Hoàn thành việc tập huấn sử dụng sách giáo khoa trước 15/8/2020.

Trước đó, Sở cũng đã tiến hành tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 cho 100% cán bộ quản lí và giáo viên dạy lớp 1 năm học 2020-2021.

TẤN TÀI