Giảng đường im lặng

05/08/2021 07:06
GDVN- Sự thụ động diễn ra liên tục suốt thời gian thơ ấu đến khi trưởng thành của một người, có tính bắt buộc, đồng bộ, vì vậy tạo nên những tập tính rất khó thay đổi.