6 việc giáo dục quan trọng mà Hiệp hội yêu cầu triển khai càng sớm càng tốt

17/08/2016 08:01 Linh Hương
(GDVN) - Ngày 15/8, Văn phòng Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thông báo kết luận của Chủ tịch Hiệp hội sau buổi họp Thường trực Hiệp hội.

Sau buổi họp Thường trực Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam vào ngày 8/8, GS.TS Trần Hồng Quân – Chủ tịch Hiệp hội đưa ra các vấn đề Thường trực cần quan tâm và triển khai sớm trong thời gian tới như sau: 

Thứ nhất, về tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân:

Đây là vấn đề rất quan trọng có tính gốc rễ, chi phối tới nhiều nội dung khác quan trọng như thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục, đào tạo, hệ thống trường, chương trình tổng thể của giáo dục phổ thông, chương trình, giáo trình của trường Đại học, Cao đẳng…

Những nội dung Hiệp hội yêu cầu cần triển khai càng sớm càng tốt (Ảnh: giaoduc.net.vn)

Ban Hỗ trợ chất lượng giáo dục Đại học cần tổ chức tọa đàm (hoặc hội thảo) trên cơ sở ý kiến của các chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học, chuyên gia quản lý, thầy cô giáo…để có dự thảo văn bản kiến nghị với Đảng và Nhà nước. 

Thứ hai, về tổ chức hội thảo Tự chủ đại học:

Việc chuyển đổi các trường đại học dân lập sang mô hình trường đại học tư thục hiện vẫn đang còn phải tiếp tục tìm hướng khắc phục những vướng mắc. 

Tuy là trường công lập nhưng hệ thống trường đại học, cao đẳng của nước ta hiện nay có khá nhiều những sự khác biệt (về sứ mạng, về thứ hạng, về nhiệm vụ, chức năng đào tạo, loại hình đào tạo đa ngành, chuyên ngành, chất lượng cao, về quy mô lớn nhỏ…), do đó không thể có một mô hình, một giải pháp chung phù hợp cho tất cả các trường. 

Cần nghiên cứu để đưa ra được những mô hình, giải pháp, tiến độ cụ thể, phù hợp để các trường được thuận lợi trong việc quán triệt thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước về tự chủ đại học.
 
Thứ ba, về vấn đề hội nhập và hợp tác khu vực, quốc tế: 

Cần thiết lập mối quan hệ chính thức với các tổ chức ở khu vực và quốc tế để giúp các trường hội viên thực sự hội nhập, hợp tác với các trường trong khu vực và quốc tế. 

Thứ tư, kiểm định chất lượng giáo dục đại học, phân tầng, xếp hạng các trường: 

Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của Hiệp hội cần hoàn chỉnh Đề án cụ thể để Hiệp hội ký và gửi đề nghị Bộ trưởng xem xét và cho ý kiến. 

Thứ năm, vấn đề ngoại ngữ: 

Hiệp hội đề nghị thành lập tổ chức Kiểm tra trình độ ngoại ngữ (trước mắt là Tiếng Anh). 

Thứ sáu, nghiên cứu đề nghị sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các văn bản Luật và dưới luật có liên quan:

Rà soát lại các văn bản pháp quy cần phải đề nghị sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung (Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và các văn bản dưới luật có liên quan). 

Linh Hương