GV chủ nhiệm dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp có được tính 7 tiết/tuần?

11/12/2022 06:45
Bùi Nam
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- GVCN dạy Hoạt động trải nghiệm; trải nghiệm, hướng nghiệp ở tiểu học được giảm 6 tiết/tuần, ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông được giảm 7 tiết/tuần.

Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 từ tiểu học đến trung học phổ thông xuất hiện hoạt động giáo dục bắt buộc là trải nghiệm, hướng nghiệp 105 tiết/năm học/35 tuần.

Bài viết hôm nay nhằm cung cấp thông tin cho bạn đọc về chế độ làm việc của giáo viên phụ trách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

Ảnh minh họa- Lã Tiến

Ảnh minh họa- Lã Tiến

Số tiết học của Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở 3 cấp

Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành kèm Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT (được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó đối với Hoạt động giáo dục bắt buộc là Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ở 3 cấp học được quy định như sau:

Đối với cấp tiểu học: Hoạt động trải nghiệm từ lớp 1-5 là 105 tiết/năm học.

Đối với cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp từ lớp 6-12 cũng 105 tiết/năm học.

Như vậy, Hoạt động trải nghiệm, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp từ lớp 1-12 được quy định đều có 105 tiết/năm học (tương đương 3 tiết/tuần).

Để thuận tiện cho việc sắp xếp thời khóa biểu, tính tăng giờ, tránh xáo trộn, theo tìm hiểu của người viết, đa số các trường đều sắp thời khóa biểu Hoạt động này 3 tiết/tuần.

Và, đa số được phân công cho giáo viên chủ nhiệm thực hiện tại lớp mình, một số nơi có thể phân công giáo viên khác đảm nhận.

Được phân công 3 tiết/tuần nhưng do không có kế hoạch cụ thể, kinh phí, không có người hướng dẫn, kiểm tra,…nên Hoạt động này chưa được quan tâm đúng mức.

Giáo viên dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp được tính bao nhiêu tiết/tuần?

Như đã trình bày, nếu giáo viên giảng dạy Hoạt động này được tính 3 tiết/tuần.

Tại các trường, Hoạt động trải nghiệm; trải nghiệm, hướng nghiệp thường được phân công cho giáo viên chủ nhiệm nhưng việc tính tiết được hưởng cho giáo viên chủ nhiệm kiêm hoạt động này chưa thống nhất.

Có trường cho giáo viên chủ nhiệm được tính có trường 5 tiết, có trường tính 7 tiết khiến giáo viên hoang mang.

Việc giảm tiết cho giáo viên chủ nhiệm được quy định tại Điều 8, Thông tư Số: 03/VBHN-BGDĐT năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau: Giáo viên chủ nhiệm lớp ở cấp tiểu học được giảm 3 tiết/tuần, ở cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông được giảm 4 tiết/tuần.

Với quy định Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp từ trung học cơ sở, trung học phổ thông đều 105 tiết/năm học (tương đương 3 tiết/tuần).

Như vậy, nếu tính theo tuần, giáo viên chủ nhiệm dạy Hoạt động trải nghiệm; trải nghiệm, hướng nghiệp ở tiểu học được giảm 6 tiết/tuần, ở bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông được giảm 7 tiết/tuần.

Như vậy, định mức tiết dạy của giáo viên chủ nhiệm là 17 tiết/tuần ở cấp tiểu học và 12 tiết/tuần ở cấp trung học cơ sở và 10 tiết/tuần đối với cấp trung học phổ thông nếu dạy Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Bùi Nam