Trường Đại học đầu tiên đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng

24/03/2016 10:57
Xuân Trung
(GDVN)-Đại học Giao thông Vận tải là trường đầu tiên phía Bắc được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) cấp chứng nhận kiểm định chất lượng

Ngày 23/3/2016, Trường Đại học Giao thông Vận tải chính thức được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục và được cấp Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục.

Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục công nhận đơn vị đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, có giá trị trong 5 năm.

Theo Nghị định 73/2015/NĐ-CP ngày 08/9/2015 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, kết quả kiểm định chất lượng giáo dục được coi là một trong các điều kiện để thực hiện phân tầng, xếp hạng cơ sở giáo dục đại học.

Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Trần Đắc Sử cho biết, triển khai các qui định của Bộ về kiểm định chất lượng giáo dục, từ 2014, Trường đã tập trung vào công tác kiểm định chất lượng giáo dục và coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của nhà trường năm học 2015 - 2016.  

Trường Đại học đầu tiên đạt chứng nhận Kiểm định chất lượng ảnh 1
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Phùng Xuân Nhạ trao Giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục cho trường Đại học giao thông vận tải. Ảnh VNU

Ông nhấn mạnh rằng, điều quan trọng nhất khi thực hiện đánh giá ngoài - một trong 3 bước của qui trình kiểm định chất lượng giáo dục là việc đơn vị đào tạo thu nhận được những khuyến nghị khách quan, chi tiết của đoàn đánh giá ngoài và Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục của Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục-Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Từ đó, trường sẽ tìm giải pháp khắc phục được điểm yếu để nâng cao chất lượng. Mục tiêu quan trọng nhất của kiểm định chất lượng giáo dục là căn cốt để dần xây dựng văn hóa chất lượng trong toàn trường, từng bước đưa Trường hội nhập quốc tế. 

Hiện tại, cả nước có 4 trung tâm kiểm định được Bộ GD&ĐT cấp phép hoạt động. Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Quốc gia Hà nội là Trung tâm đầu tiên được Bộ GD&ĐT cấp phép và đến nay đã có hơn 30 trường đại học đăng kí kiểm định chất lượng tại Trung tâm này. 

Việc thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo Luật giáo dục đại học ban hành năm 2012 và kế hoạch công tác kiểm định chất lượng giáo dục đại học được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt.

Xuân Trung