Trường ĐH Kinh tế Quốc dân mở ngành Kỹ thuật phần mềm, AI, Khoa học dữ liệu

11/01/2024 13:45
Mộc Trà
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến mở 6 ngành mới, chủ yếu thuộc lĩnh vực kỹ thuật, 5/6 ngành đào tạo cả cử nhân và kỹ sư.

Theo thông báo kế hoạch Xây dựng đề án mở ngành đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân vào ngày 10/1, năm 2024, nhà trường dự kiến sẽ mở 6 ngành mới, gồm Khoa học dữ liệu (thuộc lĩnh vực Toán và thống kê), Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin (lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin), Quan hệ lao động (lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý).

Trong đó, Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo dự kiến tuyển 100 sinh viên mỗi ngành, còn lại tuyển 50 sinh viên.

Cũng theo thông báo này, ngành Quan hệ lao động đào tạo hệ cử nhân, 5 ngành còn lại (Khoa học dữ liệu, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Trí tuệ nhân tạo, An toàn thông tin) sẽ đào tạo cả hệ cử nhân và kỹ sư.

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ mở thêm 6 ngành đào tạo mới. Ảnh minh họa: Mộc Trà.

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến sẽ mở thêm 6 ngành đào tạo mới. Ảnh minh họa: Mộc Trà.

Chương trình cử nhân thông thường kéo dài trong 3-4 năm, còn bằng kỹ sư dài hơn khoảng 6 tháng đến một năm. Thông thường, bằng kỹ sư chỉ dành cho các chuyên ngành kỹ thuật, chú trọng thực hành chuyên sâu. Xưa nay đây là thế mạnh của những trường kỹ thuật như Giao thông, Bách khoa, Xây dựng..., còn nhóm trường chuyên ngành kinh doanh, quản lý như Trường Đại học Kinh tế Quốc dân chủ yếu đào tạo chương trình cử nhân.

Hiện tại, quy mô đào tạo của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoảng 25.000 sinh viên chính quy, hơn 1.200 cán bộ, giảng viên. Số ngành đào tạo bậc đại học là 60, 28 ngành đào tạo tiến sĩ.

Theo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, việc mở ngành mới có vai trò quan trọng trong việc đa dạng hóa, mở rộng ngành đào tạo; đáp ứng nhu cầu xã hội và nâng cao vị thế trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Công tác xây dựng ngành mới đã được xác định trong phương hướng và kế hoạch phát triển của nhà trường, phù hợp với yêu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, phù hợp với nhu cầu của xã hội và người học.

Cuối tháng 12/2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh năm 2024. Theo đề án này, chỉ tiêu dự kiến là 6.200 (chưa bao gồm chỉ tiêu tuyển sinh của 6 ngành sắp mở). Trong đó, trường xét tuyển thẳng 2% tổng chỉ tiêu, 18% dành cho xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Còn lại 80%, trường xét tuyển kết hợp theo đề án riêng, bỏ xét tuyển học bạ.

Năm 2023, điểm chuẩn theo phương thức điểm thi tốt nghiệp của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dao động 8,5-9 điểm mỗi môn.

Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, trường đặt mục tiêu thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu Việt Nam. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến phát triển thành đại học vào năm 2025.

Các điều kiện chuyển trường đại học thành đại học được Chính phủ quy định chi tiết trong Nghị định số 99/2019/NĐ-CP (hiệu lực từ ngày 15/2/2020) áp dụng cho các trường đại học, học viện, đại học và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục đại học.

Thứ nhất, trường đại học được công nhận đạt chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục đại học bởi tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục hợp pháp.

Thứ hai, trường cần ít nhất 3 trường đại học trực thuộc và ít nhất 10 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Về quy mô đào tạo chính quy từ 15.000 sinh viên trở lên.

Thứ ba, trường cần ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp - với đại học công lập, còn với trường tư thục cần sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số người, đại diện góp vốn.

Thứ tư, trường xây dựng dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung. Đồng thời làm rõ các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản, các nội dung khác (nếu có).

Theo Chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế Quốc dân giai đoạn 2021-2030 (Ban hành kèm theo Quyết định số 314/QĐ-ĐHKTQD, ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng), sứ mệnh của trường:

- Tiên phong trong đổi mới, phát triển và phổ biến tri thức về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; thu hút và đào tạo nhân tài; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, phụng sự sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước.

- Đào tạo ra các nhà lãnh đạo và những doanh nhân hàng đầu của Việt Nam.

- Trung tâm nghiên cứu xuất sắc, đề xuất xây dựng đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tư vấn giải pháp cho các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp.

Mộc Trà