“Lò ấp Tiến sĩ” và ông “thợ dạy”

03/08/2021 07:35
GDVN- 12 tháng “làm Tiến sĩ” phải có công bố quốc tế là điều viễn tưởng. Hậu quả, như đánh giá của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: “Từ khi Thông tư 08 có hiệu lực...

Nghiên cứu khoa học, công bố hay không?

04/12/2016 07:21
(GDVN) - Việc yêu cầu công bố khoa học quốc tế trong đào tạo tiến sỹ và bảo vệ luận án liệu có khả thi với hoàn cảnh làm nghiên cứu ở Việt Nam hay chưa?